Toestel

Changed
11/01/2024

UAS-register voor exploitanten 

Er bestaat geen UAS-register voor de categorie SPECIFIC. De UAS-exploitant moet echter wel in zijn of haar declaratie of vergunningsaanvraag aangeven welke toestellen hij of zij wil gebruiken. 

Technische vereisten

Vanaf 1 januari 2024 dient de UAS bij gebruik binnen de exploitatievoorwaarden van de categorie SPECIFIC uitgerust te zijn met remote ID (identificatie op afstand).

In de Europese standaardscenario's moet u, afhankelijk van het scenario, een drone gebruiken met een klasselabel C5 of C6. 

Voor vluchtuitvoeringen waarvoor een vergunning nodig is, wordt de technische informatie over het UAS (geobewustzijn, octocopter, certificaten...) in de exploitatievergunning beschreven op basis van de operationele risicobeoordeling. 

Bij vluchtuitvoeringen die uitgevoerd worden met een certificaat van exploitant van lichte UAS (LUC) moet de technische informatie over het UAS in dit certificaat beschreven staan. 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart

Dienst UAS
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : uas@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 43 07 (dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur)