Piloot

Changed
23/09/2022

Wie mag vliegen in de categorie SPECIFIC?

  • Recreatieve piloten op afstand van 16 jaar of ouder.
  • Professionele exploitanten van 16 jaar of ouder.

Hoe vliegen in de categorie SPECIFIC?

Opleidingen: de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in deze categorie een UAS te besturen worden bepaald door:

  • ofwel het standaardscenario dat u in uw declaratie aangeeft en waaronder uw vluchtuitvoeringen zullen vallen;
  • ofwel de operationele risicobeoordeling, uitgevoerd door de UAS-exploitant, op basis waarvan bepaald wordt welke opleiding(en) u eventueel moet volgen en welke examens u eventueel moet afleggen om de vluchten veilig uit te voeren. 

Om dit te vergemakkelijken heeft het DGLV een lijst opgesteld met instanties die verantwoordelijk zijn voor theorie- en praktijkopleidingen met details over welke opleidingen er worden gegeven. 

Al piloot: wat gebeurt er met uw attest of bewijs van bevoegdheid? 

Het DGLV houdt rekening met het ervaringsniveau van afstandspiloten die al een bewijs van bevoegdheid voor klasse 1 of een attest voor klasse 2 hebben bij het beoordelen van vergunningsaanvragen. Het DGLV kan extra competenties of opleidingen eisen als de beoogde vluchtuitvoeringen niet goedgekeurd zijn door het koninklijk besluit van 10 april 2016, of als de nodige competenties niet vermeld worden in de opleidingseisen van het koninklijk besluit van 10 april 2016.

Wanneer in de categorie SPECIFIC Vliegen?

  • Overdag: geen bijkomende beperkingen buiten de vereisten om de vergunning te verkrijgen.
  • 's Nachts: geen bijkomende beperkingen buiten de vereisten om de vergunning te verkrijgen.
  • De nuit :  Pas de restriction supplémentaire, outre celles prévues dans l’autorisation.
 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart

Dienst UAS
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : uas@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 43 07 (dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur)