Piloot

Changed
29/01/2024

Hoe vliegen in de categorie OPEN

 • UAS van minder dan 250g (C0, non-CX of zelfgemaakt): u dient de gebruikershandleiding van uw toestel goed te kennen. We raden u ten stelligste aan om de A1/A3 opleiding te volgen en het A1/A3 examen af te leggen.
 • UAS van 250g tot 25kg (CX, non-CX of zelfgemaakt): U dient de gebruikershandleiding van uw toestel goed te kennen. Daarnaast moet u de opleiding volgen en het examen met succes afleggen voor de OPEN subcategorie waarin uw vlucht valt.
  • Subcategorie A1 en A3: De theoretische opleiding en het examen vinden online plaats en zijn gratis. U kan zich inschrijven via deze link. Na het succesvol afleggen van het online examen, krijgt u een A1/A3 certificaat (via Drone Portal), dat vijf jaar geldig is.
  • Subcategorie A2
   • Theoretische opleiding: het DGLV organiseert geen opleiding ter voorbereiding op het theoretische examen A2. Particuliere organisaties mogen, onafhankelijk van het DGLV, opleidingen aanbieden waarvan zij de prijs zelf mogen bepalen.
   • Het theoretisch examen bestaat uit minimaal 40 vragen die betrekking hebben op volgende vakken. Het is gratis en gaat door in het gebouw van de FOD Mobiliteit en Vervoer (Vooruitgangstraat 56, Brussel). Gelieve voor het theoretisch examen:
    • U te registreren op het examenplatform;
    • Uw A1/A3 certificaat op het examenplatform op te laden;
    • Een examendatum te kiezen.
   • De praktische opleiding mag als zelfstudie worden uitgevoerd (volgens de A3 exploitatievoorwaarden -> op minstens 150m van bewoonde gebieden). U dient een ondertekende verklaring waarin staat dat u effectief de vereiste praktische competenties hebt behaald up te loaden in Drone Portal.
   • Na het succesvol afleggen van het A2 theoretisch examen en het uploaden van de ondertekende verklaring van praktische competenties, krijgt u een A2 certificaat (via Drone Portal), dat vijf jaar geldig is.
 • Modelluchtvaartuigclubs en -verenigingen: Leden van modelluchtvaartuigclubs en -verenigingen mogen met UAS of modelluchtvaartuigen vliegen tijdens clubactiviteiten zonder een opleiding te hebben gevolgd. Ze moeten echter wel voldoen aan de opleidingsvereisten die zijn vastgelegd door de modelluchtvaartfederaties en de clubs. Voor alle vluchten die niet binnen de activiteiten van de club vallen moet een modelluchtvaartpiloot echter wel de opleidingsvoorschriften hierboven volgen.

Wanneer in de categorie OPEN vliegen?

 • Overdag: zonder bijkomende voorwaarden.
 • 's Nachts: 's nachts vliegen in de categorie OPEN mag zolang de vlucht aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • Zichtbaarheid: alle vluchten moeten steeds plaatsvinden binnen het zicht van de piloot (VLOS = (Visual Line Of Sight)): Vluchtuitvoering binnen zicht.). U moet dus steeds uw UAS goed kunnen onderscheiden, zelfs 's nachts, om de regels rond zichtbaarheid te respecteren. De vliegomgeving moet er een zijn waar u de hele vlucht lang uw toestel kunt zien. 
  • Veiligheid: er moet de hele vlucht lang een groen knipperlicht branden dat de zichtbaarheid van het UAS in de lucht garandeert. 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart

Dienst UAS
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : uas@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 43 07 (dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur)