Invlagging

Changed
14/05/2024

Een zeeschip onder Belgische vlag brengen

De Belgische Vlaggenstaat staat in voor het schouwen, auditeren en certificeren van de zeeschepen die varen onder Belgische vlag. De Belgische vloot omvat een groot aantal koopvaardijschepen, zoals gastankers, olietankers, bulkschepen, containerschepen,… en daarnaast ook nog baggerschepen, sleepboten, offshore schepen, werkschepen, pontons en vissersvaartuigen. Een overzicht van de Belgische vloot kan u hier terugvinden.

Om een schip onder Belgische vlag te brengen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • Er moet voldaan worden aan de voorwaarden om het schip te kunnen registreren in het register.
 • De managing company moet in het bezit zijn van een Document of Compliance uitgegeven door de Belgische vlaggenstaat. 
 • Voor schepen ouder dan 15 jaar (gerekend tussen de datum van kiellegging en de datum van registratie) is voorafgaand een uitgebreid structureel onderzoek vereist met het schip in droogdok. Het succesvol afronden van deze ‘pre-registry survey’ geeft aanleiding tot de uitgifte van een gelijkvormigheidsattest, wat een vereiste is voor de registratie.

Voor nieuwbouwschepen wordt per project een specifieke nieuwbouwprocedure opgemaakt. Deze procedure bevat de afspraken tussen de reder / managing company, erkende organisatie, de werf en de Belgische Vlaggenstaat. 

Voor de invlagging van bestaande schepen wordt gestart met een documentaire controle. Daarvoor moeten documenten worden ingediend, waaronder: 

 • alle geldige certificaten, zowel deze uitgegeven door de Vlaggenstaat als door de erkende organisatie,
 • alle havenstaatcontrolerapporten (Port State Control) van de voorbije 5 jaar,
 •  alle schouwings- en auditrapporten van de voorbije 5 jaar,
 • alle plannen van het vaartuig.

Bij de omvlagging van bestaande schepen moet ook voldaan worden aan de Europese en Belgische vereisten, waaronder: 

 • Richtlijn 2014/90/EU inzake uitrusting van zeeschepen (Marine Equipment Directive),
 • Verordening 2015/757 betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer (MRV Regulation),
 • Verordening 1257/2013 inzake scheepsrecycling (Ship Recycling Regulation).

De schouwing voor verandering van vlag wordt uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van IACS procedure 28. Deze schouwing wordt deels uitgevoerd door de erkende organisatie, en deels door een inspecteur van de dienst Vlaggenstaat.

Als u een nieuwbouwproject of de invlagging van een bestaand schip wil aanmelden, contacteer dan tijdig de dienst Vlaggenstaat. Op basis van de beschikbare informatie zal een specifieke en uitgebreidere procedure worden toegestuurd. 

Eens een schip onder Belgische vlag vaart, is verder het survey- en auditbeleid van toepassing. 

NaviCert

De certificaten van de conventionele schepen worden beschikbaar gesteld via NaviCert. NaviCert is een applicatie om scheepscertificaten digitaal beschikbaar te stellen. Op die manier hebt u uw certificaten overal en altijd bij de hand, zelfs aan de andere kant van de wereld. Dat is van groot belang wanneer er nood is aan assistentie bij problemen.

Ook de administratie verloopt efficiënter omdat er minder papier nodig is. Zo is NaviCert een milieuvriendelijk alternatief. De applicatie vindt u op https://navicert.mobilit.fgov.be en  meer uitleg vindt u in 
BMI circulaire 2021/002 ‘Electronic ship certificates by BMI – Navicert’.

Wie kan gebruikmaken van NaviCert?

 • Geregistreerde gebruikers:
  • de zeevarenden op schepen onder Belgische vlag
  • de medewerkers van rederijen die schepen onder Belgische vlag beheren
  • de medewerkers en inspecteurs van erkende organisaties of classificatiemaatschappijen
  • de diensten van DG Scheepvaart
 • Niet-geregistreerde gebruikers:
  • buitenlandse PSC-inspecteurs (Havenstaatcontrole)
  • inspecteurs van privémaatschappijen in opdracht van een rederij

Dashboard

NaviCert biedt verschillende voordelen via een dashboard:

 • een handig overzicht van al uw certificaten
 • de status en vervaldag van uw certificaten
 • een notificatie wanneer een certificaat bijna vervalt

Eenvoudig een certificaat delen

Certificaten kunnen eenvoudig gedeeld worden met externe stakeholders zoals havenautoriteiten. Verder kunnen classificatiemaatschappijen goedkeuringen toevoegen en opmerkingen aanbrengen op de certificaten uitgegeven door DG Scheepvaart.

QR-code bij controle

Via een QR-code kunnen inspecteurs de certificaten snel controleren tijdens inspecties. Bij incidenten waarbij de zeewaardigheid van het schip niet langer gegarandeerd is, kunnen certificaten onmiddellijk worden ingetrokken.

Handleiding

Voor het vlot werken met NaviCert zijn aparte gebruikershandleidingen opgesteld voor de rederijen, voor 
de classificatiemaatschappijen
, en voor het endosseren van certificaten. Heeft u toch nog een vraag m.b.t. Navicert, contacteer ons dan op navicert@mobilit.fgov.be.

Contact

Contact Fields

Bij voorkeur via e-mail: Ship.Belflag@mobilit.fgov.be
Telefonisch: + 32 (0)2 277 42 50 (secretariaat Vlaggenstaat)