Crewcert (STCW-certificaten digitaal)

Changed
17/05/2024

Crewcert

Crewcert is de online tool van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor het raadplegen van digitale STCW-certificaten: 

  • Crewcert is momenteel enkel toegankelijk voor individuele zeevarenden met eID en geregistreerde maritieme organisaties.
  • Individuele zeevarenden met eID en geregistreerde maritieme organisaties kunnen STCW-certificaten in digitale vorm aanvragen middels de door de zeevarende ondertekende formulieren ‘formulier Handtekening’ ('form Signature') en indien relevant formulier Mandaat' ('form Mandate'), op te laden met een certificatieaanvraag in STCW-on-Web2.
  • De digitale STCW-certificaten zijn zichtbaar via de applicatie Crewcert 
  • Maritieme organisaties dienen zich vooraf te laten registreren om toegang te krijgen tot Crewcert.
  • (Opgelet: STCW-certificaten op veiligheidspapier zijn niet zichtbaar in Crewcert, maar kunnen wel door de gebruiker zelf als pdf worden opgeladen in Crewcert.)
  • Handleidingen vindt u onderaan deze pagina.