Belgisch nationaal rijbewijs

Changed
20/03/2023

campagne beed: Tot wanneer is jouw rijbewijs geldig?

Sinds de invoering in 1967 heeft het Belgische rijbewijs al vele wijzigingen ondergaan.

In 2013 werd het  papieren rijbewijs vervangen door het rijbewijs in bankkaartmodel.

Het rijbewijs in bankkaartmodel heeft een administratieve geldigheid van maximum 10 jaar.

Uiterlijk in 2033 moeten alle oude papieren rijbewijzen vervangen zijn door bankkaartmodellen.

Het papieren rijbewijs moet vóór 2033 worden omgeruild als het beschadigd of onleesbaar is of als u niet meer op de foto lijkt.

Uw aanvraag voor een rijbewijs moet worden ingediend bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Voor een rijbewijs betaalt u minimum 20 euro. De gemeenten kunnen een bijkomende retributie vragen.

Wie kan een Belgisch nationaal rijbewijs verkrijgen?

  • Iemand die is ingeschreven in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister van een Belgische gemeente gedurende ten minste 185 dagen in de loop van de laatste 12 maanden
  • Iemand die is ingeschreven in een Belgische onderwijsinstelling gedurende minstens 6 maanden
  • Iemand die houder is van een geldige diplomatieke, consulaire of speciale identiteitskaart, afgegeven in België