Monitor en examinator

Een monitor voor paramotoren is de persoon:

  • die onderricht mag geven in het besturen met het oog op het verkrijgen van de toelating tot het besturen van een paramotor;
  • de praktische check-up mag afnemen van de houder van een toelating tot het besturen van een paramotor.

Een examinator is de persoon die het examen aan de kandidaat monitor voor paramotoren mag afnemen.

Hoe monitor of examinator worden?

Om monitor te worden, heeft u een bevoegdverklaring monitor nodig.

Om examinator te worden, heeft u een examinatorcertificaat nodig.

Contact  

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart 
Dienst Vergunningen 
Vooruitgangstraat 56  
1210 Brussel 

E-mail  : bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be