Vaarbevoegdheidsbewijzen zeevisserij

Changed
18/09/2023

De volledige bemanning aan boord van een Belgisch vissersvaartuig moet houder zijn van een Belgisch vaarbevoegdheidsbewijs of van een door de Belgische overheid erkend buitenlands vaarbevoegdheidsbewijs. Het vaarbevoegdheidsbewijs dat België uitreikt, volgt de principes van de STCW-F code. Volgende belangrijke principes gelden:

 • medische geschiktheid van de betrokkene vastgesteld door een erkende arts,
 • voldoen aan opleidingsvereisten (veiligheid) en ervaring (vaartijd) in de sector,
 • beperkte geldigheidsduur van het vaarbevoegdheidsbewijs (maximaal vijf jaar),
 • verlenging van het vaarbevoegdheidsbewijs onder voorwaarden (periodieke scholing en vaartijd).

Hoe aanvragen?

Stappenplan aanvraag

 1. Vul het aanvraagformulier in: ‘aanvraag vaarbevoegheidsbewijs Zeevisserijvaart’.
 2. Voeg de nodige documenten toe:
  • certificaat van medische geschiktheid,
  • bewijs verplichte opleiding veiligheid op vissersvaartuigen,
  • eventueel attesten andere noodzakelijke opleidingen.
 3. Bezorg de documenten aan het loket Zeevisserij in Oostende.

De aanvraag voor een verlenging van een bestaand vaarbevoegdheidsbewijs of een erkenning van een buitenlands vaarbevoegdheidsbewijs doet u via hetzelfde formulier.

Verlenging

Elk vaarbevoegdheidsbewijs is maximaal vijf jaar geldig. Om het vaarbevoegdheidsbewijs te hernieuwen, moet u de basisopleiding in veiligheid om de vijf jaar opnieuw doen. Ook moet u een periodieke scholing volgen. De inhoud van deze periodieke scholing is aangepast en hangt af van de functie op het vaarbevoegdheidsbewijs. Meer uitleg vindt u in Circ. Vis 2020/002 Vaarbevoegdheidsbewijzen in de zeevisserijvaart.

Als een schipper, stuurman, motorist en/of roerganger het vaarbevoegdheidsbewijs wenst te verlengen en minder dan 360 dagen aan boord van een Belgisch vissersvaartuig dienst heeft gedaan de laatste vijf jaar, worden er bijkomende voorwaarden opgelegd.

We raden u aan op tijd – een jaar voor het vervallen van uw vaarbevoegdheidsbewijs – bij het loket Zeevisserij na te vragen wat u moet doen. Een aantal attesten krijgt u pas na het volgen van een opleiding. U moet zich hier vaak op tijd voor inschrijven, zodat de opleiding is afgerond voor het vervallen van het bewijs.

Enkele maanden voor het vervallen van het bewijs krijgt u van  onze diensten / de dienst Schepenbeheer  een herinneringsbrief. In deze brief wordt aangegeven  wat u moet doen, onder andere omtrent het certificaat van medische geschiktheid , eventueel het radiocertificaat  en eventueel andere te volgen cursussen.

Buitenlands vaarbevoegdheidsbewijs

We erkennen buitenlandse vaarbevoegdheidsbewijzen onder bepaalde voorwaarden voor de Belgische zeevisserij. De aanvraag voor erkenning gebeurt ook met het aanvraagformulier vaarbevoegdheidsbewijs zeevisserijvaart.

Bij de erkenning van het buitenlandse vaarbevoegdheidsbewijs krijgt u een officiële verklaring van erkenning. De geldigheidsduur van deze verklaring is dezelfde als die van het betrokken vaarbevoegdheidsbewijs met een maximum van 5 jaar. Nadat dit vaarbevoegdheidsbewijs vervallen is, moet u dus opnieuw een geldig buitenlands vaarbevoegdheidsbewijs voorleggen om een nieuwe erkenning te krijgen.

Contact

Contact Fields

Online: via het afsprakensysteem  
E-mail:  zeevisserij.oostende@mobilit.fgov.be
Telefonisch : +32 (0)2 277 42 92 (loket Zeevisserij)
Adres: Natiënkaai 5, 8400 Oostende