Monitor en examinator

Een monitor voor ULM is de persoon: 

  • die vliegopleiding mag geven met het oog op het verkrijgen van een vliegvergunning voor een ultralicht motorluchtvaartuig; 
  • die kan nagaan of u nog steeds bekwaam bent voor de vernieuwing van de vliegvergunning en de bijbehorende bevoegdverklaringen. 

Een examinator is een persoon die praktijkexamens afneemt met het oog op het verkrijgen, behouden of verlengen van de vergunning als ballonvaarder en de bijbehorende voorrechten. 

Hoe monitor of examinator worden? 

Om monitor te worden, heeft u een bevoegdverklaring monitor nodig. 

Om examinator te worden, heeft u een machtiging als examinator nodig.