(Semi-)autonome Vaartuigen

Changed
06/01/2023

De ontwikkeling van de autonome scheepvaart op zee is een belangrijke impuls voor het scheepvaart- en mobiliteitsbeleid.

Op internationaal niveau werkt het DG Scheepvaart mee aan de ontwikkeling van een regelgevend kader voor geautomatiseerde, op afstand bestuurde en/of autonome schepen. Deze besprekingen vinden plaats bij de IMO (International Maritime Organization). Tegelijkertijd werken we Europese en internationale richtlijnen uit om testen in verband met autonome scheepvaart mogelijk te maken op een gecontroleerde en veilige manier.

Het is aan de industrie om te verzekeren dat innovatieve technologieën voor geautomatiseerde vaartuigen grondig worden ontwikkeld en getest voordat ze in de handel worden gebracht. Om zich te verzekeren van een veilig gedrag in diverse situaties die zich kunnen voordoen, is het ook nodig dergelijke technologieën te onderwerpen aan gecontroleerde tests in een reële omgeving.

Organisaties die testen op zee met autonome of op afstand bestuurde vaartuigen willen uitvoeren, dienen hiertoe een aanvraag in te dienen bij het DG Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Voor elk aanvraag of voor meer informatie over autonome of op afstand bestuurde vaartuigen, gelieve een e-mail te sturen naar het volgende adres: MASS@mobilit.fgov.be