Examinator en instructeur

Een instructeur is een persoon die de leerling-piloten of de piloten van ballonvaarten kan opleiden

Een examinator is een persoon die praktijkexamens afneemt met het oog op het verkrijgen, behouden of verlengen van de vergunningen voor het besturen van luchtballonnen of de bijbehorende voorrechten. 

Hoe instructeur of examinator worden? 

Om vlieginstructie te mogen geven, moet u een bevoegdverklaring als instructeur verkrijgen. 

Om praktijkexamens te mogen afnemen, moet u een machtiging als examinator verkrijgen. 

U dient uw aanvraag in bij de afdeling Vergunningen van het Directoraat-generaal Luchtvervoer.