Categorie Certified

Wat is de categorie CERTIFIED?

Als UAS-vluchtuitvoeringen een te hoog risico inhouden om in de categorie SPECIFIC te worden uitgevoerd (ofwel vanwege de soort vluchtuitvoering, of op basis van de resultaten van de operationele risicobeoordeling) vallen ze in de categorie CERTIFIED.

Deze categorie is voor:

  •  Exploitanten en piloten van drones waarvan het gebruik een te hoog risico inhoudt om in de categorie SPECIFIC te vallen.
  •  Exploitanten en piloten van drones met een spanwijdte van meer dan 3 m waarmee over een bijeenkomst van mensen zou worden gevlogen.
  • Vluchtuitvoeringen met vervoer van personen of gevaarlijke goederen die in geval van een crash een hoog risico voor derden inhouden.

De exploitatievoorwaarden voor de categorie CERTIFIED worden bepaald op Europees niveau en liggen op dit moment nog niet volledig vast. Momenteel kunnen vluchtuitvoeringen in deze categorie dan ook niet plaatsvinden.