Categorie Specific

Wat is de categorie SPECIFIC?

Uw UAS-vluchtuitvoeringen vallen onder de categorie SPECIFIC wanneer ze een verhoogd risico inhouden en de exploitatievoorwaarden van de categorie OPEN te buiten gaan. Deze categorie betreft met name vluchten: 

  • op een hoogte boven 120 m AGL (Above Ground Level of de hoogte ten opzichte van het grondoppervlak); 
  • boven mensen; 
  • buiten zicht (BVLOS); 
  • voor dropping van items. 

Om in deze categorie te vliegen, moet u vooraf als exploitant

  • ofwel een verklaring afleggen als uw vluchtuitvoeringen voldoen aan de voorwaarden van de standaardscenario’s (vluchtuitvoeringstype met een precieze lijst van risicobeperkende maatregelen die toelaten om het risico ten aanzien van derden te beperken); 
  • ofwel een exploitatievergunning krijgen op grond van uw operationele risicobeoordeling (SORA of PDRA); 
  • ofwel een certificaat van exploitant van lichte UAS (LUC) krijgen, die enkel aan een rechtspersoon kan worden afgegeven. 

Deze stappen onderneemt u bij het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) via het Drone Portal voor een verklaring of vergunning, en via e-mail (uas@mobilit.fgov.be) voor een LUC. 

De categorie SPECIFIC is bedoeld voor: 

  • alle exploitanten van UAS, professioneel of recreatief, wier beoogde vluchtuitvoeringen niet in de categorie OPEN passen. 
  • alle piloten ongeacht of het recreatieve afstandspiloten van 16 jaar of ouder, of professionele piloten van 16 jaar of ouder. 

Praktische gids

 

Publicatie

Tarieven drones
Aanvraag van een exploitatievergunning - Exploitatiehandboek
Een exploitatieverklaring indienen
Een exploitatievergunning aanvragen

Formulier

Bewijs van naleving
Aanvullende technische kenmerken van het UAS
EASA Operations manual example for UAS operations in SAIL II
Application for a cross-border UAS operation