Samenstelling van het RGCT

Changed
10/06/2024

Hoe is het RGCT samengesteld?

De leden

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité van de treinreizigers, is het comité als volgt samengesteld:

 • 16 leden die de treingebruikers vertegenwoordigen, van wie ten minste
  • één vertegenwoordiger voor de personen met een beperkte mobiliteit:
   "Nationale Hoge Raad Personen met een handicap"

   - Nadia Maniquet (FR - effectief lid)
   - Benjamin Laureys (NL - plaatsvervangend lid)
  • één vertegenwoordiger voor de fietsers:
   "GRACQ"
   - Luc Goffinet (FR - effectief lid)
   - Laurence Lewalle (FR - plaatsvervangend lid)
  • één vertegenwoordiger voor de jongeren:
   "Conseil de la Jeunesse Catholique"
   - Séverine Wolfs (FR - effectief lid)
   Nieuw aan te stellen - procedure is lopend
  • één vertegenwoordiger voor de senioren:
   "Grootouders voor het Klimaat"
   - Cécile Fontaine (FR - effectief lid)
   - Benoît Debbaut (NL - plaatsvervangend lid)
  • twee vertegenwoordigers voor de gezinnen: 
   "Ligue des familles"
   - Véronique Grilli (FR - effectief lid)
   - Alexandra Woelfle (FR - plaatsvervangend lid)

   "Gezinsbond"
   - Maarten Verbiest (NL - effectief lid)
   - Pieter Ledeganck (NL - plaatsvervangend lid)

  • een vertegenwoordiger per gewest van de gewestelijke vereniging ter verdediging van de gebruikers van het openbaar vervoer:
   "MORA"
   - Ann Wuyts (NL - effectief lid)
   - Tim Buyse (NL - plaatsvervangend lid)

   "REBO"
   - Adelheid Byttebier (NL - effectief lid)
   - Johan De Mol (NL - plaatsvervangend lid)

   "CaWaB"
   - Mathieu Angelo (NL - effectief lid)
   - Pierre Genty (FR - plaatsvervangend lid)

   "GEBOV-GUTIB"
   - Michel Vandeputte (FR - effectief lid)
   - Bernard De Coster (NL - plaatsvervangend lid)

   "VTV"
   - Jean Pauwels (NL - effectief lid)
   - Ludo Dewit (NL - plaatsvervangend lid) 

  • een lid van de milieuverenigingen:
   "Canopea"
   - Jean Mansuy (FR - effectief lid)
   - Pierre Courbe (FR - plaatsvervangend lid)

   "Bond Beter Leefmilieu"
   - Naomi Cambien (NL - effectief lid)
   - Nieuw aan te stellen - procedure is lopend

  • een lid van de organisaties die de handelaars vertegenwoordigen:
   "
   Belgian Fair Trade Federation":
   - Pierre-Yves Brasseur (FR - effectief lid)
   - Damien Couplet (FR - plaatsvervangend lid) 
  • een lid van de consumentenorganisaties:
   "Navetteurs"
   - Julien Laporte (FR - effectief lid)
   - Gery Baele (FR - plaatsvervangend lid)

   "TTB"
   - Cornelis Smilde (NL - effectief lid)
   - An Buggenhout (NL - plaatsvervangend lid)

 • 3 leden aangewezen door de organisaties die de werknemers vertegenwoordigen
  • "ACV"
   -  Koen Repriels (NL - effectief lid)
   - Xavier Martin (FR - plaatsvervangend lid)
  • "ABVV"
   - Sacha Dierckx (NL - effectief lid)
   - Pierre Lejeune (FR - plaatsvervangend lid)
  • "ACLVB"
   Nieuw aan te stellen - procedure is lopend
   - Maarten Boghaert (NL - plaatsvervangend lid)
    
 • 3 leden die de economische actoren vertegenwoordigen
  • "Agoria"
   - Jean-Marc Timmermans (NL - effectief lid)
   - Amélie Cardyn (FR - plaatsvervangend lid)
  • "UWE"
   - Colette Pierard (FR - effectief lid)
   - Béatrice Schobbens (FR - plaatsvervangend lid)
  • "Beci"
   - Olivier Willocx (FR - effectief lid)
   - Joelle Evenepoel (NL - plaatsvervangend lid)
    
 • 1 lid aangewezen door de Federale Overheid
  • Voorzitter
   - Dirk Lauwers (NL - effectief lid)
   - Pieter Vansteenwegen (NL - plaatsvervangend lid)
    
 • 3 leden van de gewestelijke verenigingen van steden en gemeenten
  • "UVCW"
   - Daniel Vandenbrande (FR - effectief lid)
   - Frédérique Witters (FR - plaatsvervangend lid)
  • "VVSG"
   - Guido Vaganée (NL - effectief lid)
   - Katleen Vantyghem (NL - plaatsvervangend lid)
  • "Brulocalis"
   - Philippe Moreau (NL - effectief lid)
   - Nina Ramos (FR - plaatsvervangend lid)

Het koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité van de treinreizigers bepaalt dat ook de onderstaande instanties met raadgevende stem zetelen:

 • de ombudsman van de ombudsdienst voor de treinreizigers
  • "De federale Ombudsman"
   - Jean-Marc Jeanfils (FR - waarnemend lid)
   - Cynthia Van der Linden (NL - waarnemend lid)
    
 • 1 vertegenwoordiger van het Planbureau
  • "Federaal Planbureau"
   - Paul Ernoux (FR - waarnemend lid)
    
 • 1 vertegenwoordiger van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
  • "CRB"
   - Michèle Pans (FR - waarnemend lid)

Het uitvoerend bureau 

Het comité wordt beheerd door een bureau dat het taalevenwicht naleeft en bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter en twee adjunctleden van het bureau. 

 • Voorzitter: Dirk Lauwers (NL)
 • Vice-voorzitter: Nieuw aan te stellen - procedure is lopend
 • Adjunctleden: Jean Mansuy (FR) en Johan De Mol (NL)

Het secretariaat

Het secretariaat van het RGCT wordt beheerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer. Het secretariaat neemt de belangrijkste administratieve taken van het comité voor zijn rekening (oproep voor de plenaire vergaderingen, beheer van het ledenbestand, verslag van de plenaire vergaderingen, enz.).