Luchtvaartterreinen

Wat is een luchtvaartterrein?

Een luchtvaartterrein is een afgebakend gebied op het land of op het water, dat bestemd is voor gebruik bij:

  • aankomst van luchtvaartuigen
  • vertrek van luchtvaartuigen
  • grondbewegingen van luchtvaartuigen

Wat zijn de verschillende soorten luchtvaartterreinen?

De luchtvaartterreinen worden in vijf categorieën onderverdeeld:

De luchtvaartterreinen van klassen 2 en 3, de ULM-terreinen, de helihavens, de arealen voor ballonvaart en de terreinen voor paramotoren zijn niet-gecertificeerde luchtvaartterreinen, terwijl de luchthavens door het Directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer gecertificeerde luchtvaartterreinen van klasse 1 zijn.

Hoe een luchtvaartterrein aanleggen?

Voor de aanleg van een luchtvaartterrein moet u een machtiging van het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer aanvragen en verkrijgen.

De machtiging van aanleg is verplicht voor zowel permanente als tijdelijke luchtvaartterreinen. In tegenstelling tot de permanente luchtvaartterreinen mogen de tijdelijke luchtvaartterreinen slechts gedurende maximaal 31 opeenvolgende dagen worden geëxploiteerd.

Hoe vraag ik een machtiging van aanleg voor een niet-gecertificeerd luchtvaartterrein aan?

Deze paragraaf heeft alleen betrekking op niet-gecertificeerde burgerlijke luchtvaartterreinen:

  • waarvoor geen luchtverkeersleidingsdienst wordt verleend;
  • die uitsluitend in zichtweersomstandigheden worden gebruikt, met uitzondering van de ULM-terreinen en de helihavens.

Om van het DGLV een machtiging van aanleg te verkrijgen, moet het niet-gecertificeerde luchtvaartterrein aan specifieke administratieve en technische voorwaarden voldoen. Deze laatste zijn in circulaire GDF‑04 vastgelegd. In de circulaire wordt ook de te volgen procedure voor de aanvraag van de machtiging uiteengezet.

Alvorens een machtiging af te geven, controleert het DGLV de naleving van de in circulaire GDF‑04 beschreven voorwaarden. Zodra de machtiging is afgegeven, zal het DGLV ook regelmatige controles op de permanente luchtvaartterreinen uitvoeren.

Voor meer informatie over de aanvragen van de machtiging tot aanleg kan u terecht op de pagina’s die specifiek gewijd zijn aan het luchtvaartterrein dat u wil aanleggen en exploiteren.

Lijst van luchtvaartterreinen in België

De lijst van luchtvaartterreinen in België vindt u op de website eAIP Belgium&Luxembourg.