Adviezen van het RGCT

Changed
28/06/2024

Het RGCT brengt advies uit over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de door het spoor verstrekte diensten.

Een advies kan worden uitgebracht op verzoek van de ondernemingen die passagiersvervoerdiensten per spoor aanbieden en die het voorwerp uitmaken van opdrachten van openbare dienstverlening, op verzoek van de minister waaronder deze overheidsbedrijven ressorteren, en op verzoek van de minister bevoegd voor de Regulering van het Spoorwegvervoer, of op eigen initiatief van het comité.

De adviezen zijn bedoeld om op een constructieve manier bij te dragen tot de verbetering van de dienstverlening door de ondernemingen die spoorvervoerdiensten voor reizigers aanbieden. De NMBS-Groep kan dan ook niet anders dan erkennen dat het RGCT zich constructief opstelt om in het belang van de reizigers samen naar oplossingen te zoeken.

Adviezen van RGCT 

2024  
24/01 Hervorming van het tariefbeleid van de NMBS
24/02 Ondersteuning en compensaties bij verstoring treindienst
2023  
23/01 Tariefaanpassingen NMBS 2024
2022  
22/01 Spoorvisie 2040 (Stappenplan voor de toekomst van het spoor in België)
22/02 Ontwerp van openbaredienstcontract en van meerjareninvesteringsplan 2023-2032 van de NMBS
22/03 Ontwerp van performantiecontract en van meerjareninvesteringsplan 2023 – 2032 van Infrabel
22/04 Lancering van het Flex Abonnement van de NMBS (Versie V2 van 11-07-2022)
22/05 Tariefaanpassingen NMBS op 1 februari 2023
2021  
21/01 Project van de NMBS "Flex Abo woon-werk"
21/02 Beleidsverklaring van de minister van mobiliteit
21/03 Mogelijk reserveringssysteen voor de treinen van de NMBS
21/04 Informatie aan de reizigers over het treinverkeer
21/05 Tariefaanpassingen op 1 februari 2022
2020  
20/01 Tariefaanpassingen op 1 februari 2021
2019  
19/01 Evaluatie van de vervoersplannen 2014 en 2107 van de NMBS. Aanbevelingen voor  het plan 2020-2023
19/02 Memorandum van het Raadgevend Comité van de Treinreizigers
19/03 Tariefaanpassingen op 1 februari 2020
2018  
18/01 Meerjareninvesteringsplannen en strategische meerjareninvesteringsplannen van de NMBS en Infrabel
18/02 De reiziger centraal in een langetermijnvisie voor mobiliteit - Tweede bijdrage:  Toegankelijkheid Station en Trein
Bijlage A Toegankelijkheid Station en Trein - Bijlage A
Bijlage B Toegankelijkheid Station en Trein - Bijlage B
Bijlage C Toegankelijkheid Station en Trein - Bijlage C
18/03 Stiptheid van de reizigerstreinen van de binnenlandse dienst en beheersing van incidenten
Samenvatting Samenvatting van de aanbevelingen
18/04 Strategie trein + fiets
18/05 Tariefaanpassingen op 1 februari 2019
2017  
17/01 Het op 23 december 2016 door de raad van bestuur van de NMBS goedgekeurde vervoersplan 2017
17/02 De reiziger centraal in een langetermijnvisie voor mobiliteit. Eerste bijdrage: naar een exploitatieschema voor het openbaar vervoer gebaseerd op de aansluitingsknooppunten
17/03 Tariefverhogingen op 1 februari 2018
2016  
16/01 Vervoersplan 2017 van de NMBS
16/02 Beheerscontracten tussen de Staat, de NMBS en Infrabel
16/03 Heffing voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur voor de reizigerstreinen van de binnenlandse dienst
16/04 Meerjareninvesteringsplannen NMBS en Infrabel
Bijlage 1 Advies 16/04 - bijlage 1
Bijlage 2 Advies 16/04 - bijlage 2
16/05 Tariefverhogingen op 1 februari 2017
2015  
15/01 Geplande aanschaf door de NMBS van rijtuigen van het type "M7"
2014 Adviezen van RGC (Raadgevend comité van de Gebruikers bij NMBS-groep)
14/01 Vervoersplan 2014-2017
14/02 “Boordtarief" voor klanten die geen geldig vervoerbewijs kopen vooraleer plaats te nemen in de trein
14/03 Aanbevelingen aan de Federale Wetgevende Kamers - Beheerscontracten tussen de staat, de NMBS en INFRABEL
2013 Adviezen van RGC (Raadgevend comité van de Gebruikers bij NMBS-groep)
13/01 Tarieven op 1 februari 2013
13/02 Station Noorderkempen
13/03 Memorandum aan de Minister van Overheidsbedrijven
13/04

Gebruik van de NMBS parkings tijdens het weekend

13/05 Onveiligheidsgevoel in de stations - Voorbeeld van het station van Vilvoorde
13/06 Dienstregeling (quater)
13/07 Betrekkingen i.v.m. de NMBS
13/08

Het vierde Europese spoorwegpakket

13/09

Vierde bijvoegsel bij de beheerscontracten

2012 Adviezen van RGC (Raadgevend comité van de Gebruikers bij NMBS-groep)
12/01 Er is geen bericht 12/01
12/02 Het spoorboekje
12/03 Treinaanwijzers bij vertrek op de perrons
12/04 Mémorandum aan de Nieuwe Federale Regering
12/05 Stakingsrecht en openbare dienst
12/06 Zitgelegenheid in de stopplaatsen en de stations
12/07 Treinen die voortaan niet meer rijden tijdens de schoolvakantie
12/08 Het spoorboekje (ter)
12/09 Derde bijvoegsel bij het beheerscontract
2011 Adviezen van RGC (Raadgevend comité van de Gebruikers bij NMBS-groep)
11/01 Er is geen bericht 11/01
11/02 Heropening van lijn 163 Libramont-Bastogne
11/03 Fietsvervoer met de trein
11/04 Gedeeltelijke indienststelling van nieuwe infrastructuur
11/05 De toekomst van Lijn 12 en van de IC-B “Benelux”
11/06 Sluiting van de stationsloketten
11/07 Het spoorboekje