Geografische zones

Changed
26/09/2023
 • Wat is een geografische UAS-zone?

  Geografische UAS-zones zijn gebieden waar drones niet of enkel onder bepaalde voorwaarden mogen vliegen, of waar een vliegtoelating vereist is om te mogen vliegen.

  Ze garanderen de veiligheid in de omgeving van Belgische luchthavens en andere vliegvelden. Er zijn ook vliegbeperkingen voor UAS in de omgeving van bepaalde gevoelige sites zoals gevangenissen, nucleaire sites, koninklijke domeinen...

  Om redenen van veiligheid, beveiliging, privacy of milieubescherming moet u steeds kennis nemen van de operationele omgeving en het geografische gebied waar uw vluchtuitvoeringen zullen plaatsvinden, inclusief de toegangsvoorwaarden voor het geografische gebied.

  Toepassingsgebied van geografische zones

  De regels voor geografische UAS-zones gelden voor alle categorieën vluchtuitvoeringen (OPEN en SPECIFIC).

  Artikel 15 van Verordening (EU) 2019/947 staat elke EU-lidstaat toe zelf geografische UAS-zones te bepalen. Aangezien lidstaten zelf geografische UAS-zones bepalen, raden wij u aan om de website te raadplegen van de luchtvaartautoriteit van het land waar u uw vluchten wilt uitvoeren.

  Er zijn ook geografische UAS-zones vastgelegd op initiatief van het DGLV, skeyes en Defensie om de toegang tot zowel civiele als militaire gecontroleerde luchtruimgebieden (CTR) te kunnen coördineren.

  Hiervoor is een AM uitgegeven.

  Voor het gebruik van militaire geografische zones volg de volgende link.

  Regels geografische zones

  Het kan dat in een geografische zone:

  • bepaalde of alle UAS-vluchtuitvoeringen verboden zijn;
  • UAS-vluchtuitvoeringen verboden zijn in de buurt van of in een gebied waar een noodinterventie bezig is;
  • bijzondere voorwaarden verboden zijn;
  • enkel UAS toegelaten worden:
   • van bepaalde klassen;
   • met specifieke technische kenmerken (systemen voor identificatie op afstand, geobewustzijnssystemen...);
   • waarvoor er overheidsnormen zijn voor de exploitatie ervan.
  • UAS-exploitanten verplicht zijn een voorafgaande toelating aan te vragen voor bepaalde of alle UAS-vluchtuitvoeringen:

  Let wel: het is belangrijk een toelating die verleend wordt door een uitbater van een geografische UAS-zone niet te verwarren met een UAS-exploitatievergunning van het DGLV. Die laatste kan bovendien ook een toegangsvoorwaarde vormen voor bepaalde geografische UAS-zones.

  Bekendmaking geografische zones

  Om de visualisatie van deze zones te vergemakkelijken, publiceert het DGLV de geografische UAS-zones digitaal via het platform Droneguide.

  Toegangsvoorwaarden

  De toegangsvoorwaarden voor deze zones zijn eveneens beschikbaar via het platform Droneguide. Alle toelatingsformulieren die nodig kunnen zijn om aan deze vereisten te voldoen, zijn hieronder beschikbaar. Om te mogen vliegen in gecontroleerd luchtruim, moet u voorafgaand een aanvraag indienen via DSA-planner.

  Tijdelijke geografische UAS-zones

  De procedure voor het aanvragen en instellen van een tijdelijke geografische UAS-zone in het Belgische luchtruim vindt u in de circulaire UAS-01. De aanvraag dient te gebeuren d.m.v. dit formulier.

  Vragen?

  Heeft u nog vragen over het opstellen van nieuwe permanente geografische zones? Stel ze via geozones@mobilit.fgov.be.

  Formulieren