Piloot worden

Changed
26/08/2022

Wat zijn de voorwaarden om met een paramotor te leren vliegen?

1. Medisch attest

U laat een medisch onderzoek uitvoeren.

Un certificat médical valable est nécessaire pour voler en paramoteurs. Si le certificat est nécessaire quand vous vous apprêtez à voler, il n’est pas requis pour la demande de l’autorisation.

Een geldig medisch attest is vereist om met paramotoren te vliegen. Hoewel het attest nodig is wanneer u gaat vliegen, is het niet vereist wanneer u de toelating aanvraagt.

Meer informatie over het medisch attest.

2. Opleidingen

U neemt contact op met een monitor. U volgt bij de monitor de theoretische en praktische opleidingen.

Meer informatie over de opleidingen.

3. Examens

U legt de theoretische en praktische examens af.

De theoretische examens worden momenteel afgenomen bij de Belgische paramotorfederatie, onder de verantwoordelijkheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Het is de bedoeling dat die examens (luchtvaartwetgeving en -voorschriften) binnenkort rechtstreeks bij de FOD Mobiliteit en Vervoer plaatsvinden.

Meer informatie over de door de FOD Mobiliteit en Vervoer georganiseerde theoretische examens.

4. Toelating tot het besturen

U vraagt uw toelating tot het besturen van een paramotor aan bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Meer informatie over de toelating tot het besturen.