Achtergrondonderzoek luchthavenpersoneel

Changed
25/11/2022

Voor bepaalde categorieën luchthavenpersoneel is een veiligheidsbadge vereist. Om deze te verkrijgen is een screening en een positief advies nodig door de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO). Die is bevoegd voor de afgifte of de intrekking van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Het directoraat-generaal Luchtvaart levert dus geen attesten af, maar staat wel in voor de communicatie van het advies van de NVO. 

Positief advies

Het DGLV stuurt de lijst met positieve adviezen (1 jaar geldig) door naar de luchthavens. Zij brengen de werkgevers op de hoogte die op hun beurt de betrokken personen informeren. Bij een positief advies van een jaar krijgt de betrokken persoon een aangetekende brief met de desbetreffende redenen. Hierbij is het niet mogelijk om in beroep te gaan tegen de beslissing. 

Negatief advies

De luchthavens worden op de hoogte gesteld 1-2 dagen na de verzending van de negatieve adviezen. De betrokken persoon wordt bij een negatief advies op de hoogte gebracht per aangetekende brief. Indien nodig wordt een bewarende maatregel uitgevoerd. U kunt binnen de 8 dagen na kennisgeving van het veiligheidsadvies beroep aantekenen.  
 
Dat kan via een aangetekend schrijven aan het beroepsorgaan: Beroepsorgaan, Leuvenseweg 48/5, 1000 Brussel. 

Het beroepsorgaan neemt binnen de 30 dagen na ontvangst een beslissing. Hiertegen is geen verder beroep mogelijk. Na beslissing van het beroepsorgaan krijgt het DGLV hiervan een notificatie. Wanneer een negatief advies wordt omgezet naar een positief advies brengt het DGLV de luchthavens op de hoogte dat deze personen op de lijsten van positieve adviezen staan.