Aanvragen voor de dienst Luchtruim

Changed
14/10/2022

De volgende aanvragen kunt u indienen bij de dienst Luchtruim van de FOD Mobiliteit en Vervoer:

  • permanente luchtruimwijzigingen
  • ATFM-afwijkingen
  • aanvragen voor toewijzing van VHF-radiofrequenties

Permanente luchtruimwijzigingen

Permanente luchtruimwijzigingen stuurt u naar de dienst Luchtruim. De dienst wint advies in bij de BELANC-werkgroep alvorens een beslissing te nemen.

ATFM-afwijkingen

In het kader van het beheer van luchtverkeersstromen kunnen vluchten waarvoor een plan voor instrumentvliegen (IFR-vlucht) is ingediend, aan controlemaatregelen onderworpen worden. Zij kunnen dan ATFM-vertrekslots (Air Traffic Flow Management) opgelegd krijgen. Dat betekent dat zij op een specifiek tijdstip moeten opstijgen, zoals meegedeeld door de luchtverkeersleider.

Sommige vluchten kunnen in aanmerking komen voor een automatische ATFM-vrijstelling:

  • wegens hun specifieke aard en
  • indien naar behoren ingevuld in veld 18 van het ICAO-vluchtplan (Internationale Burgerluchtvaartorganisatie)

Hoe verkrijg ik een ATFM-vrijstelling?

Alle operatoren die een ATFM-vrijstelling willen aanvragen, moeten daarvoor toelating krijgen vóór de vlucht. Zij moeten bij het DGLV het volgende overleggen:

U moet de documenten ten minste 48 uur vóór de vlucht naar het volgende e-mailadres versturen: aspa.exemption@mobilit.fgov.be, rekening houdend met de werkdagen (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, plaatselijke tijd).

De toelating wordt verleend na onderzoek van de ontvangen documenten. Als niet binnen 24 uur gereageerd wordt, wordt automatisch toelating verleend.

In geval van nood (bv. een dringende medische evacuatie, vervoer van organen, enzovoort) en als u de aanvraag niet binnen het bovenvermelde tijdsbestek kunt indienen, dan moet u het ingevulde aanvraagformulier en alle bijbehorende documenten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 48 uur na de vlucht, naar het volgende e-mailadres versturen: aspa.exemption@mobilit.fgov.be

Aanvragen voor toewijzing van VHF-radiofrequenties

Als u een aanvraag wilt doen voor het verkrijgen van een radiocommunicatiekanaal in het VHF-spectrum:

  • neem eerst contact op met het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) om een VHF-radiovergunning aan te vragen
  • vul dan dit aanvraagformulier in en stuur het naar de dienst Luchtruim van het DGLV via het volgende e-mailadres: VHFcom@mobilit.fgov.be

De coördinatie tussen de verschillende administraties wordt dan op gang worden gebracht, en de dienst Luchtruim zal de beschikbaarheid en de verenigbaarheid in verband met uw aanvraag analyseren.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Luchtvaart 
Dienst Luchtruim 

Voor aanvragen met betrekking tot: