Inschrijving en luchtwaardigheid

Changed
18/08/2022

Het zweefvliegtuig waarmee u wilt vliegen, moet luchtwaardig zijn. Dat wil zeggen dat het toestel veilig is om te vliegen en dus toegelaten kan worden tot het Belgische luchtverkeer. Het soort toelating hangt af van waar uw zweefvliegtuig ingeschreven is: in België of in het buitenland.

Inschrijving

Het zweefvliegtuig moet ingeschreven zijn. Voor een inschrijving in België gebruikt u het Aviation portal.

Luchtwaardigheid

In België ingeschreven zweefvliegtuigen

Voor een in België ingeschreven zweefvliegtuig moet u een luchtwaardigheidsbewijs kunnen voorleggen. Dat is een certificaat dat weergeeft dat het toestel aan de certificeringsvereisten beantwoordt. Het moet tijdens elke vlucht aan boord zijn. Voor toestellen onder Europese wetgeving moet dit certificaat vergezeld zijn van een geldig certificaat van herbeoordeling van luchtwaardigheid (ARC).

Als de aflevering van een luchtwaardigheidsbewijs vertraging oploopt, niet mogelijk is of tijdelijk niet geldig is, kunt u in bepaalde gevallen een luchtvaartpas  aanvragen. Dat is een tijdelijke vliegvergunning voor uw zweefvliegtuig.

Daarnaast moet u het zweefvliegtuig onderhouden op basis van een onderhoudsprogramma.

Als u het toestel wilt uitvoeren, hebt u een bewijs voor uitvoer nodig (bij uitvoer naar het buitenland zweefvliegtuigen onder Belgische wetgeving of naar een land buiten Europa voor zweefvliegtuigen onder Europese wetgeving).

In het buitenland ingeschreven zweefvliegtuigen

Voor een in het buitenland ingeschreven zweefvliegtuig zonder internationaal erkend luchtwaardigheidsbewijs of zonder internationaal geldige luchtvaartpas hebt u een tijdelijke toelating tot overvliegen nodig om toegang te krijgen tot het Belgische luchtverkeer.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchtwaardigheid
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel