Erkenning als installateur of hersteller tachograaf en snelheidsbegrenzer

Changed
11/08/2023
 • Een tachograaf is een instrument om de rij- en rusttijden te registreren. Er zijn twee soorten tachografen: analoge en digitale. De digitale tachograaf is verplicht voor voertuigen: 

  • waarvan de maximaal toegestane massa 3,5 ton overschrijdt (behalve de voertuigen bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 17 oktober 2016) 
  • die voor de eerste keer in het verkeer gebracht worden vanaf 5 augustus 2005 
  • die door de bestuurders zowel voor vervoer voor eigen rekening als voor vervoer voor rekening van derden gebruikt worden 

  De nieuwste versie van de digitale tachograaf, de zogenaamde slimme tachograaf, is verplicht voor nieuwe voertuigen die in het verkeer gebracht worden vanaf 15 juni 2019

  Een snelheidsbegrenzer stelt een maximumsnelheid voor een voertuig in. 

  Hoe een erkenning als installateur of hersteller aanvragen, wijzigen of verlengen? 

  Enkel bedrijven en instanties die erkend zijn door de lidstaten, mogen tachografen en snelheidsbegrenzers installeren en herstellen. De vergunning is geldig voor vier jaar en kan verlengd worden drie maanden voor de vervaldatum. 

  1. Download het formulier. 

  2. Vul het formulier in.

   En voeg de nodige documenten toe.

  3. Stuur het formulier met de documenten op naar de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

   FOD Mobiliteit en Vervoer 
   Directie Certificatie en Inspectie 
   City Atrium 
   Vooruitgangstraat 56 
   1210 Brussel 

   Bij voorkeur te versturen per mail naar Techdriving@mobilit.fgov.be.

   De volledige instructies vindt u in de omzendbrief over de regels voor de installatie en herstelling van tachografen

 • Hoe tachograafkaarten aanvragen? 

  • De bestuurderskaart slaat de gegevens van de prestaties (rijden, rusten, enzovoort) van de bestuurder van de laatste 28 dagen op. 
  • De bedrijfskaart geeft toegang tot de gegevens van de voertuigen en de bestuurders van het bedrijf die in het geheugen van het apparaat opgeslagen zijn. 
  • De werkplaatskaart maakt het initialiseren, ijken en kalibreren van het apparaat mogelijk, net als een aantal andere technische interventies. 
  • De controlekaart geeft de bevoegde agenten toegang tot de gegevens die in het geheugen van het apparaat en in de bestuurderskaart opgeslagen zijn, en maakt het mogelijk ze te downloaden. 

  Meer informatie over de afgifte van tachograafkaarten vindt u bij Digitach

Faqs

 • Hoe werkt een digitale tachograaf?

  Het systeem bestaat uit:

  • de digitale tachograaf zelf die verbonden is met een bewegingsopnemer
  • een geheugen
  • een leesvenster
  • een verbinding voor gegevensoverbrenging
  • twee kaartlezers
  • een printer

  Het geheugen van het apparaat kan gegevens over het voertuig en de bestuurders van minstens 365 kalenderdagen opslaan. Drie geheime sleutels verzekeren de beveiliging van de registratie en de bewaring van de gegevens.

  Comment fonctionne un tachygraphe numérique ?

   

Contact

Contact Fields

Reglementaire aspecten

FOD Mobiliteit en Vervoer
Dienst reglementering wegvervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
E-mail : wegvervoer@mobilit.fgov.be

Erkenning van de werkplaatsen

FOD Mobiliteit en Vervoer
Certificatie en Inspectie
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel. : +32 (0)2 277 41 02
E-mail : techdriving@mobilit.fgov.be

Afgifte van kaarten

Dienst Digitach
Vzw ITLB
Archimedesstraat 5
1000 Brussel
Tel. : +32 (0)2 282 09 60
E-mail : digitach@itlb.be
Website : www.digitach.be