Helihavens

Changed
04/10/2022

Wat is een helihaven?

Een helihaven is een luchtvaartterrein dat uitsluitend bestemd is voor helikopters.

Welk type machtiging voor de aanleg van een helihaven?

Voor de aanleg van een helihaven in België moet u beschikken over een “machtiging van aanleg” van het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

De machtiging van aanleg is verplicht voor zowel permanente als tijdelijke helihavens. In tegenstelling tot de permanente helihavens mogen de tijdelijke helihavens slechts gedurende maximaal 31 opeenvolgende dagen worden geëxploiteerd.

Hoe vraag ik een machtiging van aanleg voor een helihaven aan?

Permanente helihavens

Om van het DGLV een machtiging van aanleg voor een permanente helihaven te verkrijgen, volgt u de aanvraagstappen die in circulaire GDF-02-P zijn vastgelegd. De permanente helihaven moet aan specifieke administratieve en technische voorwaarden voldoen. Deze laatste zijn ook in circulaire GDF-02-P vastgelegd. Het DGLV controleert de naleving van deze voorwaarden alvorens een machtiging af te geven.

Zodra de machtiging is afgegeven, zal het DGLV regelmatige controles op de permanente helihavens uitvoeren.

Tijdelijke helihavens

Om van het DGLV een machtiging van aanleg voor een tijdelijke helihaven te verkrijgen, moet u deze aanvraag van machtiging invullen. De helihaven moet ook voldoen aan specifieke administratieve en technische voorwaarden. Deze laatste zijn in circulaire GDF-02-T vastgelegd.

Luchtdopen georganiseerd op tijdelijke helihavens

Als u op een tijdelijke helihaven een luchtdoop wilt organiseren, moet u deze toelatingsaanvraag invullen, die specifiek betrekking heeft op tijdelijke helihavens die bestemd zijn voor luchtdopen.

Voor deze helihavens gelden bijzondere voorwaarden. Voor meer informatie kan u terecht op onze pagina Luchtdopen.

Mogen helikopters landen en opstijgen buiten luchtvaartterreinen?

Mits aan bepaalde eisen wordt voldaan, mogen helikopters landen en opstijgen buiten luchtvaartterreinen. Deze eisen zijn vastgelegd in het ministerieel besluit van 29 mei 2013 houdende regeling van het landen en het opstijgen van helikopters buiten de luchtvaartterreinen.

Lijst van helihavens in België

De lijst van helihavens in België vindt u op de website eAIP Belgium&Luxembourg.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Airfields
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel

E-mail: bcaa.airfields@mobilit.fgov.be