Een groepsbevoegdverklaring aanvragen

Changed
29/09/2023
 • De bevoegdverklaring voor ultralichte motorluchtvaartuigen die op uw vergunning is vermeld, bepaalt met welke groep ultralichte motorluchtvaartuigen u mag vliegen. De bevoegdverklaring wordt toegekend per groep en is als volgt verdeeld:

  • ultralichte motorluchtvaartuigen (ULM’s);
  • ultralichte motorluchtvaartuigen van het type "deltavleugel" (DPM).

   Binnen de ULM-groep zijn er drie modellen, namelijk:

  • ULM's met sturing rond twee assen;
  • ULM's met sturing rond drie assen;
  • ULM's met vleugelkleppen.

  Indien u slaagt voor de examens om uw vliegvergunning te behalen, dan ontvangt u een bevoegdverklaring voor de groep ultralichte motorluchtvaartuigen die bij die examens zijn gebruikt (ULM of DPM). Indien u een bijkomende bevoegdverklaring wilt verkrijgen, moet u slagen voor de praktijkexamens met betrekking tot die groep.

  Als u in het bezit bent van een groepsbevoegdverklaring voor ULM's, en u wilt met een ander model ULM vliegen dan het model dat bij de proeven voor de bevoegdverklaring is gebruikt, moet u uw bekwaamheid voor het andere model aantonen in het bijzijn van een monitor.

  Hoe een groepsbevoegdverklaring aanvragen?

  Om een groepsbevoegdverklaring aan te vragen moet u het volgende verzenden:

  • het ingevulde aanvraagformulier
  • de aanvullende documenten.

  U kunt uw aanvraag ook indienen via de Belgische ULM-federatie. U kunt de modaliteiten terugvinden op hun website:

  1. Vul het aanvraagformulier in

   Gebruik dit formulier om uw aanvraag voor een groepsbevoegdverklaring in te dienen.

  2. Voeg de bijkomende documenten toe

   Voeg de volgende documenten toe:

   • een kopie van het vliegboek;
   • een kopie van het medisch attest
   • een kopie van de aanduiding van een examinator door DG Luchtvaart;
   • een kopie van het door uw examinator verstrekte rapport van het praktijkexamen.
  3. Dien uw aanvraag in

   Via e-mail

   Heeft u het formulier ingevuld en alle documenten verzameld, dien uw aanvraag dan elektronisch in door het aanvraagformulier en de aanvullende documenten in pdf-formaat naar bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be te sturen. 

   Per post

   U kunt ook het hele pakket (aanvraagformulier plus aanvullende documenten) naar het volgende adres sturen:

   Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
   Directoraat-generaal Luchtvaart
   Dienst Vergunningen
   Vooruitgangstraat 56
   1210 Brussel

   Aan de receptie

   U kunt de documenten ook afgeven aan de receptie van FOD Mobiliteit en Vervoer op hetzelfde adres. De receptie is open van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur.

  4. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de uitnodiging tot betaling heeft ontvangen. Met het oog op een snelle behandeling van uw dossier wordt aangeraden om elke uitnodiging tot betaling afzonderlijk te vereffenen :

   • met het exacte gevraagde bedrag; 
   • met de juiste gestructureerde mededeling; 
   • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de uitnodiging tot betaling.
 • Behandeling van uw aanvraag

  Uw aanvraag zal na ontvangst van de betaling worden behandeld.

  Volledige en ontvankelijke aanvraag

  DG Luchtvaart zal de bevoegdverklaring op de vliegvergunning aanbrengen.

  Onvolledige, niet-ontvankelijke aanvraag, of wij hebben bijkomende vragen

  Wij nemen telefonisch of via e-mail contact met u op indien wij vragen hebben over uw aanvraag.

  De huidige behandelingstermijn voor vergunningsaanvragen bij het DG Luchtvaart bedraagt 45 werkdagen. Om uw verzoek te vergemakkelijken, vragen wij u geen herinneringen te sturen.

  Geldigheid

  De bevoegdverklaring is geldig voor dezelfde periode als de vergunning waaraan zij is gekoppeld.

  Voor een vernieuwing moet u gedurende de laatste zes maanden ten minste tien maal zijn opgestegen en geland als piloot van de groep ULM of DPM.

  Indien u die ervaring niet heeft, kan de bevoegdverklaring voor die groep worden vernieuwd als u een verklaring overlegt van een monitor in die groep waaruit blijkt dat u nog steeds over de vereiste bekwaamheid beschikt.

  Hoeveel kost het om een groepsbevoegdverklaring aan te vragen? 

  De volgende tabel bevat de geïndexeerde tarieven voor 2023. 

  Groepsbevoegdverklaring

   

  Geïndexeerd bedrag voor 2023 (in euro)

  Uitgifte

  120

  De betalingsmodaliteiten en de tarieven zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 februari 2001.

   

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be