Rijden onder invloed en veroordeling tot een alcoholslot

Changed
18/08/2022

Rechters kunnen voor één tot drie jaar of zelfs levenslang een alcoholslot opleggen aan bestuurders die alcoholovertredingen plegen.  

Meer informatie over de alcohollimieten voor bestuurders vindt u op de pagina Verkeersregels.

Voorwaarden alcoholslot  

Volgende bestuurders kunnen veroordeeld worden tot een alcoholslot: 

 • bestuurders die betrapt werden met een alcoholconcentratie van meer dan 0,8 promille  
 • bestuurders in staat van dronkenschap 
 • recidivisten 

De rechter is verplicht om een alcoholslot op te leggen aan de volgende personen: 

 • bestuurders met een alcoholintoxicatie van minstens 1,8 promille, tenzij de rechter verkiest om geen alcoholslot op te leggen en dat ook uitdrukkelijk motiveert 
 • zware recidivisten met tweemaal minstens 1,2 promille binnen de drie jaar 

Rechters kunnen beslissen dat bepaalde voertuigcategorieën niet met een alcoholslot moeten worden uitgerust, behalve de voertuigcategorie waarmee de verkeersovertreding werd begaan. 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Faqs

 • Kan ik voor rijden onder invloed van alcohol een onmiddellijke inning krijgen?

  Ja. Meer informatie vindt u op de pagina Onmiddellijke inningen.

 •  Zijn rechters verplicht om een alcoholslot op te leggen?

  Aan stevige drinkers die toch rijden, ondanks het verhoogde risico om een ongeval te veroorzaken, is de rechter verplicht om een alcoholslot op te leggen van één tot drie jaar of levenslang. Daarbovenop komt het verval van het recht tot sturen (een zogenaamd rijverbod) van minstens drie maanden en vier herstelexamens. Dit is bedoeld voorzware recidivistenwaarbij tweemaal een alcoholintoxicatie van 1,2 promille of hoger werd gemeten, binnen een periode van drie jaar. 

  Rechters zijn ook verplicht om een alcoholslot op te leggen aan personen dieeenmaligbetrapt werden met een zeer hoog alcoholgehalte van minstens1,8 promille(= ongeveer 10 pintjes in 2 uur tijd), behalve als zij in hun uitspraak uitdrukkelijk motiveren waarom niet.  

  Voor andere alcoholovertredingen (intoxicatie vanaf 0,8 promille, bij dronkenschap, bij lichtere recidive) mogen rechters een alcoholslot opleggen, maar zijn ze er niet toe verplicht.  

  Een alcoholslot is in feite een gunst: u krijgt de mogelijkheid om uw professionele en sociale leven verder te zetten, en dat op een veilige manier. Als u nietwiltrijden met een alcoholslot, om welke reden ook, is het voor u verboden om gedurende de periode van veroordeling tot een alcoholslot nog te rijden met een motorvoertuig waarvoor een rijbewijs vereist is.Voertuigen waar geen rijbewijs voor vereist is, mag u wel blijven besturen.

 • Zijn er uitzonderingen voorzien voor professionele bestuurders?

  Eris geen uitzondering voorzien voor professionele bestuurders.Rechterskunnen het alcoholslot wel uitsluiten voor bepaalde voertuigcategorieën (bus, vrachtwagen, motorfiets …), behalve voor de voertuigcategorie waarmee de overtreding werd begaan.  

  Als een vrachtwagenbestuurder zijn werk dreigt te verliezen als hij zijn werkgever zou inlichten over zijn misstap en hij hem moet vragen om de vrachtwagen uit te laten rusten met een alcoholslot, kan hij de rechter vragen om de voertuigcategorie van vrachtwagens uit te sluiten van het alcoholslot. De rechter zal in eer en geweten oordelen of hij dat toestaat of niet. Als u echter de alcoholovertreding beging terwijl u reed met de vrachtwagen, kunt u die uitzondering niet aan de rechter vragen. Het voertuig van de categorie waarmee u de overtreding beging, moet immers worden uitgerust met een alcoholslot.

 • Wat als de bestuurder een alcoholverslaving heeft?

  In geval van alcoholverslaving kunt unietveroordeeld worden tot een alcoholslot.U wordtdandoor de rechter blijvend of voorlopig ongeschikt bevonden om te rijden. Een alcoholslot is niet bedoeld voor personen die alcoholafhankelijk zijn en daarvoor in behandeling moeten gaan.

 • Hoe kan ik een alcoholslot laten installeren?

  Als de rechter een alcoholslot oplegt, moet u bij een erkend dienstencentrum een alcoholslot laten installeren in elk voertuig dat u wilt besturen (tenzij de rechter een bepaalde voertuigcategorie heeft uitgesloten).  

  Als een auto is uitgerust met een alcoholslot, kan de bestuurder zijn auto pas starten nadat hij een blaastest aflegt met een alcoholconcentratie van minder dan 0,09 mg/l (minder dan 0,2 promille alcohol in het bloed). Bovendien moet hij een omkaderingsprogramma volgen bij een erkende omkaderingsinstelling en strikte voorwaarden naleven.

 • Kan ik de kosten van het alcoholslot van de geldboete aftrekken?

  De kosten van het alcoholslotsysteem moet u als veroordeelde zelf betalen. De rechter kan de geldboete geheel of gedeeltelijk verminderen met die kosten (tot minimum 1 euro). 

  Na uw veroordeling ontvangt uvan de FOD Financiëneenbetalingsuitnodigingvan de geldboete. Als de rechter de aftrek van de kosten van het alcoholslot van de geldboete toestond, neemt u best zo snel mogelijkcontactop met het kantoor van Financiën om een afbetalingsplan af te spreken. Vooraleer u de geldboete betaalt, betaalt u best al de kosten van het alcoholslot (toestel, installatie, omkaderingsprogramma …) en bezorgt u daarvan de nodigebewijsstukkenaan de FOD Financiën. Op die manier zal de FOD Financiën uw openstaande geldboete meteen kunnen verminderen met de door u gemaakte kosten. 

  Zolang de FOD Financiën niets verneemt van de veroordeelde en zijn bewijsstukken niet ontvangt, blijft de boetevolledigverschuldigd en moet u dieonmiddellijkbetalen. Bij gebrek aan spontane betaling of een afbetalingsplan, gebruikt de FOD Financiën middelen van gedwongen tenuitvoerlegging om de betaling van de boete af te dwingen. Als u eerst de boete aan de FOD Financiën zou betalen en pas daarna de kosten van het alcoholslot, zal de boete nadien wel door de FOD Financiën worden terugbetaald.