“Gekruiste” recidive

Changed
15/12/2022

Streven naar een grotere verkeersveiligheid en minder verkeersslachtoffers is één van de belangrijkste doelstellingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Daarom voorziet de wet strenge sancties om recidivisten aan te pakken. 

Wat is recidive?

Recidive is het begaan vaneen nieuwe overtreding binnen drie jaar na een veroordeling door een rechter. 

De overtredingen die voor deze recidiveregel in aanmerking komen, zijn de volgende:

 • rijden onder invloed van alcohol en drugs 
 • rijden zonder geldig rijbewijs 
 • vluchtmisdrijf 
 • overdreven en onaangepaste snelheid 
 • gebruik van een radarverklikker 
 • overtredingen van 4egraad (vb. omkeren op de snelweg,aansporen tot overdreven snelheid) 
 • rijden zonder verzekering. 

Wat zijn de straffen voor recidive? 

Een bestuurder die al eens veroordeeld is, krijgt bij verdere overtredingen deze sancties opgelegd door de rechter:

Overzicht
Nieuwe overtreding(en) Duur van het verval tot sturen Verplichte herstelexamens Geldboete
1 nieuwe overtreding binnen 3 jaar Minimum 3 maanden
 • Theoretisch en praktisch examen
 • Psychologische en medische testen
Ja
2 nieuwe overtredingen binnen 3 jaar Minimum 6 maanden
 • Theoretisch en praktisch examen
 • Psychologische en medische testen
Ja
3 nieuwe overtredingen binnen 3 jaar Minimum 9 maanden
 • Theoretisch en praktisch examen
 • Psychologische en medische testen
Ja

Met deze maatregelen worden bestuurders aangepakt die ondanks een eerste veroordeling toch opnieuw een zeer zware overtreding begaan.  

Ook een combinatie van de zwaarste verkeersovertredingen binnen drie jaar kan bestraft worden. Bijvoorbeeld: een bestuurder die veroordeeld werd voor rijden zonder geldig rijbewijs en binnen de drie jaar een radarverklikker gebruikt, valt onder de recidiveregels.

De informatie op deze site is zuiver informatief, zij creëert geen enkel recht.

Faqs

 • Zal ik strenger worden bestraft omdat ik reeds voor een andere inbreuk was veroordeeld?

  Ik ben veroordeeld voor een zware snelheidsovertreding en binnen drie jaar word ik gedagvaard voor het rijden met een alcoholconcentratie van meer dan 0,8 promille. Zal ik strenger worden bestraft omdat ik reeds voor een andere inbreuk was veroordeeld?

  Ja. In geval van recidive binnen drie jaar na een veroordeling voor:

  • het rijden onder invloed van alcohol of drugs,
  • vluchtmisdrijf,
  • rijden zonder rijbewijs,
  • overtredingen van de vierde graad,
  • ernstigste overtredingen op het gebied van snelheid of
  • met de radardetector,
  • rijden zonder verzekering ( = toegevoegd bij de wet van 6 maart 2018),

  moet de rechter de volgende straffen uitspreken:

  • Voor een nieuwe veroordeling binnen drie jaar: ten minste 3 maanden rijverbod + herstelexamens + boete.
  • Voor twee nieuwe veroordelingen binnen drie jaar: ten minste 6 maanden rijverbod + herstelexamens + boete.
  • Voor drie nieuwe veroordelingen binnen drie jaar: ten minste 9 maanden rijverbod + herstelexamens + boete.

  Recidive geldt niet enkel in geval van eenzelfde type overtreding maar ook wanneer er een combinatie is van de verschillende voornoemde types overtredingen (bijvoorbeeld alcohol + snelheid).

 • Welke zijn de door de wet bedoelde herstelexamens?

  In geval van recidive is de rechter steeds verplicht om je te veroordelen tot de vier volgende examens:

  • het theoretische examen,
  • het praktische examen,
  • een medisch onderzoek en
  • een psychologisch onderzoek.
 • Welke zijn de bedoelde snelheidsovertredingen?

  • de overschrijding van de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 40 kilometer per uur (bijvoorbeeld meer de 160km/u rijden op de autosnelweg of 110km/u op een autoweg buiten de bebouwde kom met een beperking tot 70km/u), of
  • de overschrijding van de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30 kilometer per uur binnen een bebouwde kom, in een zone 30, in de omgeving van scholen, in een erf of woonerf (bijvoorbeeld meer dan 80km/u rijden binnen de bebouwde kom of meer dan 60km/u in een zone 30).
 • Welke zijn de overtredingen van de vierde graad?

  De overtredingen van de vierde graad zijn deze die de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar brengen en bij een ongeval bijna onvermijdelijk tot fysieke schade leiden, bijvoorbeeld:

  • de bevelen van een bevoegd persoon negeren,
  • de signalisatie op een overweg niet naleven,
  • aansporen tot overdreven snelheid,
  • snelheidswedstrijden houden op de openbare weg,
  • links inhalen op een helling of in een bocht wanneer dit verboden is,
  • achteruit rijden of rijden in tegenovergestelde richting op een autosnelweg of een autoweg,
  • zijn voertuig laten stilstaan of parkeren op overwegen.
 • Vanaf wanneer is de wet van toepassing?

  De eerste veroordeling mag vóór 1 januari 2015 zijn uitgesproken, maar de nieuwe overtredingen moeten na 1 januari 2015 zijn begaan. Bijvoorbeeld:

  1. Een bestuurder begaat een eerste zware snelheidsovertreding op 18 november 2013 en wordt daarvoor veroordeeld door de politierechtbank op 3 oktober 2014. Op 8 januari 2015 begaat hij opnieuw een zware overtreding die voor recidive in aanmerking komt. Vermits hij binnen de drie jaren twee zware
   overtredingen heeft begaan die beide voor recidive in aanmerking komen, moet de rechter hem bestraffen volgens de strengere recidiveregeling, zelfs
   al werd de eerste veroordeling uitgesproken vóór 1 januari 2015.
  2. Een bestuurder begaat een eerste zware overtreding op 18 januari 2015. Hij wordt daarvoor door de politierechtbank veroordeeld op 3 november 2015. Zodra dit vonnis definitief is, begint de termijn van drie jaar voor recidive te lopen. Op 21 augustus 2018 begaat hij opnieuw een zware overtreding die voor recidive in aanmerking komt. De strengere recidiveregeling is op hem van toepassing, vermits er minder dan drie jaren zitten tussen de datum van de definitieve veroordeling (men mag de drie jaren niet beginnen te tellen vanaf de eerste overtreding!) en de nieuwe overtreding.
 • De recidiveregels zijn van toepassing op het gebruik van een radardetector: mag ik mijn Coyote-toestel gebruiken?

  Ja, want in België verbiedt de wet radardetectoren, dat wil zeggen systemen die radars actief detecteren, maar de wet verbiedt niet de systemen zoals
  Coyote die bestuurders er via een databank enkel op wijzen dat er een radar is.

 • Welke zijn de bedoelde overtredingen met betrekking tot alcohol?

  • Rijden of een leerlingbestuurder begeleiden met een alcoholgehalte in het bloed van ten minste 0,8 gram per liter.
  • Dronken rijden.
  • Een persoon die zichtbaar heeft gedronken, aanzetten tot sturen.