Overtredingen in het buitenland

Changed
21/11/2023

Elke EU-lidstaat kan burgers van een andere lidstaat die een verkeersovertreding begaan op haar grondgebied, opsporen en vervolgen. 

Uitwisseling van informatie in de EU 

De grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersovertreders in de Europese Unie is geregeld via de Cross Border Enforcement-richtlijn 2015/413/EU.  Op grond van deze richtlijn werden verschillende processen geautomatiseerd, met twee belangrijke voordelen: 

 • een geautomatiseerde identificatie van voertuigeigenaars dankzij de technologie van Eucaris, dat de verschillende inschrijvingsregisters met elkaar verbindt 
 • de overtreder ontvangt een ‘informatiebrief’ vanuit het buitenland in zijn eigen taal  

Zie ook: https://justonweb.be/fines

Uitwisseling  van informatie met Nederland en Frankrijk 

De FOD Mobiliteit en Vervoer (met DIV als Belgisch nationaal contactpunt) heeft akkoorden met zijn Franse en Nederlandse tegenhanger voor de uitwisseling van gegevens van voertuigeigenaars die in het buitenland een verkeersinbreuk hebben begaan. 

Aangezien de Cross Border Enforcement-richtlijn al bestaat om de acht vermelde overtredingen te bestraffen, gaan deze akkoorden verder. Ze zijn vooral van belang voor alle andere verkeersovertredingen, zoals parkeerovertredingen, het rijden zonder keuring of inschrijving of het niet respecteren van de voorrangsregels. Deze bilaterale akkoorden dragen bij tot een veiliger verkeer op onze wegen en meer effectief betaalde boetes. 

Akkoord tussen België en Frankrijk 

Gegevens van Franse verkeersovertreders kunnen door de bevoegde autoriteiten eenvoudig worden opgevraagd bij de Franse autoriteiten. De Franse overtreder wordt dan rechtstreeks aangeschreven door de Belgische autoriteiten met de aanmaning de boete te betalen. Dit in de taal van het inschrijvingsdocument van zijn voertuig. 

Uiteraard geldt dit principe ook omgekeerd voor Belgische chauffeurs in Frankrijk. 

Akkoord tussen België en Nederland 

Geïnspireerd op het bilaterale akkoord met Frankrijk, hebben Nederland en België een soortgelijk bilateraal akkoord. Net zoals voor Frankrijk, maakt dit verdrag geautomatiseerde grensoverschrijdende gegevensuitwisseling met Nederland mogelijk voor alle mogelijke verkeersovertredingen. 

De Belgische politie of gemeentelijke parkeerbedrijven die een protocol met de DIV hebben afgesloten, kunnen de gegevens van de Nederlandse overtreders online en automatisch opvragen en hun rechtstreeks aanmanen tot betaling van de boete. Een Nederlandse overtreder moet in het Nederlands geïnformeerd worden over hetgeen hem ten laste wordt gelegd. Als de overtreding in het Frans werd vastgesteld, zal de overtreder ook een kopie in het Nederlands ontvangen.

Uitwisseling  van informatie met het Verenigd Koninkrijk

Aangezien het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie, kan het de persoonsgegevens van Belgische burgers niet meer raadplegen om hen een brief te sturen met betrekking tot de invordering van de in het Verenigd Koninkrijk opgetekende verkeersboetes. U mag Euro Parking Collection plc het gevorderde bedrag dus niet per post betalen naar aanleiding van de onrechtmatige raadpleging van uw gegevens.

 

Mocht u echter opnieuw in het Verenigd Koninklijk moeten rijden, dan wijzen wij u erop dat het Verenigd Koninklijk deze boete wegens het niet naleven van de wegen- en milieuwetgeving direct kan innen. In dit verband raden wij u, met betrekking tot het naleven van de lage-emissiezones in Londen, aan om eerst de Euronorm van uw voertuig te registreren op de website “Transport for London”: https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/find-out-if-you-need-to-register?intcmp=2272

Faqs

 • Zijn alle Europese landen betrokken?

  Alle lidstaten van de Europese Unie zijn betrokken bij de richtlijn.

 • Voor welke overtredingen geldt de richtlijn?

  Het gaat over de volgende acht overtredingen: 

  • snelheidsovertredingen 
  • rijden door een rood licht (of een vast oranje licht) 
  • rijden onder invloed van alcohol 
  • rijden onder invloed van drugs 
  • geen gordel dragen of geen kinderzitje gebruiken 
  • geen helm dragen 
  • gebruik van een gsm aan het stuur (niet handenvrij) 
  • rijden op een verboden rijstrook (pechstrook, busstrook ...) 
 • Hoe word ik verwittigd van de overtreding die ik in het buitenland beging?

  U ontvangt eeninformatiebrief, volgens de rechtsregels van de lidstaat waar u de overtreding beging. 

  Let op: de informatiebrief draagt niet noodzakelijk de naam ‘informatiebrief’. Zo zal Frankrijk ‘avis de contravention’ versturen, die ook geldig zijn.

 • In welke taal wordt de informatiebrief opgesteld?

  De informatiebrief moet zijn opgesteld in de taal van de inschrijvingsdocumenten van de overtreder of, indien die taal niet gekend is, in een officiële landstaal. 

  Afhankelijk van de taal waarin u uw voertuig hebt ingeschreven, ontvangt u de informatiebrief dus in het Nederlands, het Frans of het Duits. 

 • Hoe moet ik betalen voor de overtreding?

  De informatiebrief zal vermelden hoe de betaling moet gebeuren. De mogelijke betaalmiddelen (overschrijving, kredietkaart, andere) zullen afhangen van de lidstaat waar u de overtreding beging. 

 • Hoe kennen andere lidstaten mijn identiteit?

  Voor de acht vermelde overtredingen kan elke lidstaat op geautomatiseerde wijze het bestand van de Belgische inschrijvingen (DIV) raadplegen op basis van uw nummerplaat. 

 • Wat moet ik doen als ik niet de bestuurder van het voertuig was op het moment van de feiten?

  De procedure kan verschillen van lidstaat tot lidstaat. In principe wordt bij de informatiebrief een antwoordformulier gevoegd dat u kunt terugsturen. Daarin vermeldt u de naam van de eigenlijke bestuurder op het moment van de feiten. 

 • Hoe kan ik de overtreding betwisten?

  Ook hier kan de procedure verschillen van lidstaat tot lidstaat. In principe wordt bij de informatiebrief een antwoordformulier gevoegd dat u kunt terugsturen. Daarin vermeldt u de redenen waarom u de overtreding betwist. 

  Zie ook:www.justonweb.be/fines.