Beveiligingsorganisaties

Changed
02/07/2024

Erkende beveiligingsorganisaties voeren opdrachten uit en geven adviezen omtrent de beveiliging van havens en havenfaciliteiten. Dit doen ze ter ondersteuning van de beveiligingsbeambte van de havenfaciliteit (PFSO), het lokale comité van de maritieme beveiliging (LCMB) of de beveiligingsfunctionaris van de haven (PSO).

Een erkende beveiligingsorganisatie mag deze opdrachten uitvoeren in het kader van de Internationale code inzake de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (ISPS-code).

Voor welke opdrachten staan erkende beveiligingsorganisaties in?

Als erkende beveiligingsorganisatie kunt u kiezen voor welke opdrachten u een erkenning wilt:

  • beveiligingsbeoordeling van een havenfaciliteit uitvoeren (PFSA)
  • beveiligingsbeoordeling van een haven uitvoeren (PSA)
  • beveiligingsbeoordeling van een schip uitvoeren (SSA)
  • beveiligingsplan van een havenfaciliteit opstellen (PFSP)
  • beveiligingsplan van een haven opstellen (PSP)
  • beveiligingsplan van een schip opstellen (PSP)
  • PFSO opleiding geven en het bijhorend examen afnemen (door erkende opleidingsinstelling voor PFSO-opleiding)
  • Taken van (adjunct) PFSO uitvoeren

Er geldt wel een ‘onafhankelijkheidsbepaling’ in die zin dat een erkende beveiligingsorganisatie voor eenzelfde schip/haven/havenfaciliteit niet zowel kan instaan voor de uitvoering van de beveiligingsbeoordeling als voor het opstellen van het beveiligingsplan.   

Evenzeer geldt er een ‘onverenigbaarheidsbepaling’ in die zin dat indien de PFSO een personeelslid is van een erkende beveiligingsorganisatie, het niet toegelaten is dat de erkende beveiligingsorganisatie ook de werkgever is van de bewakingsagenten op de havenfaciliteit. 

Bij wie ligt de eindverantwoordelijkheid?

De organisaties voeren de opdrachten uit en geven ook adviezen aan de beveiligingsbeambte van de havenfaciliteit (PFSO), het lokale comité van de maritieme beveiliging (LCMB) of de beveiligingsfunctionaris van de haven (PSO). De eindverantwoordelijkheid voor de veiligheidsbeoordelingen en beveiligingsplannen van een haven of havenfaciliteit ligt echter wel bij de PFSO, het LCMB of de PSO, alvorens deze ter goedkeuring kan worden voorgelegd aan de NAMB.  Het is de NAMB die de uiteindelijke beslissing neemt of het beveiligingsplan van de haven(-faciliteit) conform de huidige wetgeving is.
De NAMB reikt aan elke haven(-faciliteit) waarvan het beveiligingsplan werd goedgekeurd een Verklaring van Goedkeuring uit. 

Erkende organisaties

Hieronder vindt u een lijst met contactgegevens van de erkende beveiligingsorganisaties:

Erkende beveiligingsorganisaties

3Pines BV

Carmen Dewilde

carmen.dewilde@3pines.be

GSM: +32 473 99 91 88

G4S Consultancy & Training

Yannick De Smet

Yannick.desmet@be.g4s.com

GSM: +32 498 12 61 52

www.g4s.com/nl-Be

NineID

Frederik Bormans

rso@nineid.com 

Tel.: +32 9 298 19 94

Reach VOF

dc@2reach4sure.com

GSM: +32 471 29 26 37

http://reach4quality.eu

Robrechts&Thienpont CVBA

Paul Robrechts

Paul.robrechts@rtgroup.eu.com

Tel: +32 14 41 29 00

GSM: +32 479 32 67 80

www.rtgroup.eu.com

Scope CVBA

office@scope.be

Tel: +32 14 41 24 00

GSM: +32 499 20 01 53

www.scope.be

Securitas NV

Xavier Ferla

Xavier.ferla@securitas.be

Tel: +32 2 263 54 47

GSM: +32 477 52 10 44

www.securitas.be

Seris Security

lcalus@seris.be 

Tel: +32 2 745 37 57

GSM: +32 492 14 57 40

www.seris.be/

Rombit Consulting

Jonas Schelpe

jonas.schelpe@rombit.com

GSM: +32 475 46 37 89 

VDB Consulting

Davy Van den Boom

Vdb_consulting@outlook.com

GSM: +32 456 67 77 02

Hieronder vindt u een lijst met contactgegevens van de erkende opleidingsinstellingen voor PFSO-opleiding:

Erkende opleidingsinstellingen voor PFSO-opleiding

G4S Consultancy & Training
https://catalogue-g4strainingconsultancy.dendreo.com/formation/223/opleiding-port-facility-security-officer

Joannis Vrakas

joannis.vrakas@be.g4s.com

Portilog

https://www.portilog.be/opleidingen/pfso-port-facility-security-officer/

Anja Vanderheyden

Anja.vanderheyden@portilog.be

GSM: +32 473 33 51 46

Securitas Academy

https://academy.securitasbelgium.be/nl/port-facility-security-officer-2/

Xavier Ferla

Xavier.ferla@securitas.be

Tel: 02 263 54 47

GSM: +32 477 52 10 44

Seris Academy

https://seris.be/nl/catalogue/formation/507/port-facility-security-officer

Lien Calus

lcalus@seris.be

GSM: +32 492 14 57 40