Start2Drone - Onze tips voor een goede voorbereiding en een veilige uitvoering van uw vluchten

Changed
22/12/2023
 • Wilt u uw drone, ook wel UAS of Unmanned Aircraft System genoemd, voor het eerst gebruiken? Hier volgen de vier stappen voor een goede voorbereiding en veilige uitvoering van uw vluchten (hierna vluchtuitvoeringen genoemd) in de categorie Open. Deze stappen zijn vastgelegd in overeenstemming met de nieuwe Europese Verordening 2019/947 die sinds 31 december 2020 van kracht is. 

  Registreer u gratis als exploitant 

  Sluit een verzekeringspolis af die geschikt is voor uw beoogde vluchtuitvoeringen en doe dit voordat u zich registreert, aangezien u bij uw registratie om een bewijs daarvan zal worden gevraagd. Voor informatie met betrekking tot de verzekering van uw UAS neemt u contact op met uw verzekeraar of makelaar. 

  Wanneer u in het bezit bent van uw verzekeringsdocument kan u zich gratis laten registreren als UAS-exploitant via het Drone Portaal van het DG Luchtvaart. Dit portaal is 24 uur op 24 online beschikbaar. 

   

  In welke geval moet u zich als UAS exploitant registreren? 

   

  Niet-speelgoeddrone 

  Speelgoeddrone  

  (Voldoet aan de eisen van de Speelgoedrichtlijn

  Drone –250 g (toebehoren inbegrepen) 

  Registratie verplicht indien uitgerust met een camera of sensoren 

   

  Registratie facultatief 

  Registratie facultatief indien niet uitgerust met een camera of sensoren 

  Drone +250 g 

  Registratie verplicht 

   

  Uw registratie is gevalideerd wanneer u een exploitantnummer krijgt toegewezen. Breng dit nummer permanent en zichtbaar op uw UAS aan. Als uw drone met een identificatiesysteem op afstand is uitgerust, moet u uw exploitantnummer ook in dit systeem uploaden. 

   

  Bepaal de totale massa van de drone die u wilt gebruiken 

  De exploitatiecategorie van UAS-vluchtuitvoeringen met een laag risiconiveau wordt de categorie OPEN genoemd. Voor deze categorie hangen de exploitatievoorwaarden van uw UAS af van de maximale startmassa ervan (toebehoren inbegrepen). Zorg ervoor dat u het maximaal toegelaten startgewicht van uw drone kent (< 250g, < 900g, < 4kg, < 25kg) om te bepalen onder welke voorwaarden uw vluchtuitvoeringen moeten worden verricht. 

   

  Volg een opleiding tot goede piloot 

  Lees de gebruikershandleiding van uw UAS aandachtig en volg een theoretische en/of praktische opleiding, naargelang de subcategorie waarin u uw UAS-vluchtuitvoeringen wilt verrichten.  

  Een subcategorie wordt vastgesteld op basis van de maximale startmassa van het UAS. In de categorie OPEN zijn er drie. 

   

  Welke opleiding voor welke subcategorie? 

  Subcategorie A1/A3

  Theoretische opleiding en examen

  Gratis theoretische opleiding en examen op het online platform

  A1/A3 certificaat

  Bent u geslaagd in het A1/A3 theoretisch examen? Dan vindt u uw A1/A3 certificaat op Drone Portal.

   

  Subcategorie A2

  Voorwaarde

  Het theoretisch A2 examen kunt u pas afleggen na het bekomen van het A1/A3 certificaat.

  Theoretische opleiding

  Er wordt geen theoretische opleiding voorzien door het DGLV.

  Theoretisch examen

  U kan zich inschrijven voor het gratis theoretisch examen via het A2 examenplatform.
  Hierbij zal gevraagd worden om uw A1/A3 certificaat up te loaden en een examendatum te kiezen.
  Het A2 examen gaat door in de lokalen van het DGLV (vooruitgangstraat ..., Brussel).

  Praktische opleiding

  De praktische opleiding kan u uitvoeren door zelfstudie of bij een trainingsentiteit.

  A2 certificaat

  Bent u geslaagd in het A2 theoretisch examen? Dan logt u in op Drone Portal.
  Er zal u gevraagd worden om een verklaring van praktische opleiding up te loaden.
  Daarna is uw A2 certificaat op Drone Portal beschikbaar.

  Meer informatie omtrent de opleidingen en examens voor piloten op afstand vindt u hier

   

  Bereid elke vluchtuitvoering voor 

  Neem vóór de aanvang van elke UAS-vluchtuitvoering de volgende regels in acht: 

  • Zorg ervoor dat u lichamelijk fit genoeg bent om de beoogde vluchtuitvoeringen te verrichten. 
  • Volg de instructies in de gebruikershandleiding van uw UAS. 
  • Controleer of uw batterijen voldoende zijn opgeladen en of uw UAS in goede staat verkeert. 
  • Als u een toebehoren aan uw drone hebt toegevoegd, moet u deze wegen om na te gaan of de maximale startmassa niet wordt overschreden. Controleer ook de exploitatievoorwaarden voor deze nieuwe massa.  
  • Controleer of de zone waar u uw drone wilt gebruiken niet onder voorwaarden valt of verboden is. U kan deze geografische zones en de toegangsvoorwaarden voor deze zones nagaan via Droneguide. Om te mogen vliegen in gecontroleerd luchtruim, moet u voorafgaand een aanvraag indienen via DSA-planner.
  • Observeer de omgeving van uw exploitatiezone om na te gaan welke obstakels u moet vermijden en waar personen aanwezig zijn die niet bij de vluchtuitvoering betrokken zijn. 
  • Zorg ervoor dat u altijd voldoet aan de exploitatievoorwaarden van de subcategorieën van OPEN Limited die op uw vluchtuitvoeringen van toepassing zijn. 

  U kan nu veilig en verantwoordelijk vluchten uitvoeren. 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart

Dienst UAS
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : uas@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 43 07 (dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur)