Inschrijving en luchtwaardigheid van een helikopter of vliegtuig

Changed
22/08/2022

De helikopter of het vliegtuig waarmee u wilt vliegen, moet luchtwaardig zijn. Dat wil zeggen dat het toestel veilig is om te vliegen en dus toegelaten kan worden tot het Belgische luchtverkeer. Het soort toelating hangt af van waar uw helikopter of vliegtuig ingeschreven is: in België of in het buitenland. 

Inschrijving 

De helikopter of het vliegtuig moet ingeschreven zijn. Voor een inschrijving in België gebruikt u het Aviation portal.  

Is er een noodbaken in de helikopter of het vliegtuig aanwezig, dan moet u dat ook registreren. 

Luchtwaardigheid 

In België ingeschreven helikopters of vliegtuigen 

Voor een in België ingeschreven helikopter of vliegtuig moet u een luchtwaardigheidsbewijs kunnen voorleggen. Dat is een certificaat dat weergeeft dat het toestel aan de certificeringsvereisten beantwoordt. Het moet tijdens elke vlucht aan boord zijn. Voor toestellen onder Europese wetgeving moet het certificaat vergezeld zijn van een geldig certificaat van herbeoordeling van luchtwaardigheid (ARC). 

Als de aflevering van een luchtwaardigheidsbewijs vertraging oploopt, niet mogelijk is of tijdelijk niet geldig is, kunt u in bepaalde gevallen een luchtvaartpas aanvragen. Dat is een tijdelijke vliegvergunning voor uw toestel. 

U moet ook een geluidscertificaat hebben voor uw helikopter of vliegtuig. 

Daarnaast moet u het toestel onderhouden op basis van een onderhoudsprogramma

Als u het toestel wilt uitvoeren, dan hebt u een bewijs voor uitvoer nodig (bij uitvoer naar het buitenland voor helikopters en vliegtuigen onder Belgische wetgeving of naar een land buiten Europa voor helikopters en vliegtuigen onder Europese wetgeving). 

In het buitenland ingeschreven helikopters of luchtvaartuigen 

Voor een in het buitenland ingeschreven helikopter of vliegtuig zonder internationaal erkend luchtwaardigheidsbewijs of zonder internationaal geldige luchtvaartpas hebt u een tijdelijke toelating tot overvliegen nodig om toegang te krijgen tot het Belgische luchtverkeer.