Commissies en overlegstructuren

Changed
22/02/2024

Drie commissies geven uitvoering aan de regelgeving binnen de pleziervaart. Hieronder vindt u een overzicht en de samenstelling van deze overlegorganen.

Federaal Overlegplatform Pleziervaart (FOP)

Het FOP geeft advies aan de bevoegde ministers over alle aspecten van de pleziervaart. Dit advies is niet bindend.

Samenstelling

Het FOP bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid en de verschillende deelsectoren in de pleziervaart.

Voorzitter

Claeyssens Peter

Ondervoorzitter

Van Den Borre Koen

Leden

Bisaerts Danny

Hocke Sylvie

Huyge Jean-Pierre

Machiels Guido

Démoulin Chloé

Mens Willy

Monsieur Philippe

Peetroons Carlo

Ruelle Didier

Glume Jean-Louis

Van Nevel Luc

Wackenier Bart

Debo Nick

Turf Sim

Van Hoecke Arno 

Lescrauwaet Alain

Plaatsvervangende leden

De Baere Max

Dereuddre Eartha

Janssens Ludo

Jasienski André

Poignie Christophe

Rome Robert

Schoenaers Vincent

Van Der Ween Rudy

Crettels Sandy

 

Commissie voor Pleziervaart

De Commissie voor Pleziervaart beoordeelt brevetten die niet worden afgegeven door de Belgische federale overheid. Daarna adviseert de commissie de minister over de erkenning van deze brevetten. 

Erkende brevetten

Op de website van het Directoraat-Generaal Scheepvaart (DG Scheepvaart) vindt u een lijst met de brevetten die, na advies van de commissie, door de minister worden erkend.

Samenstelling

De Commissie voor Pleziervaart bestaat uit vertegenwoordigers van de federale overheid, de gewesten, sportclubs en jeugdverenigingen.

Voorzitter

Wackenier Bart

Ondervoorzitter

Heylbroeck Bart

Leden

Bossaert Dirk

Clouwaert Michel

Lettany Constant

Machiels Guido

Rome Robert

Van Isacker Guy

Van Deun Bie

Van Nevel Luc

Vander Velde Catherine

Peetroons Carlo

Plaatsvervangende leden

Bauters Kris

Carron Peter

De Baere Max

Dejonckheere Jo

Hiele Eric

Jasienski André

Mens Willy

Carron Peter

Rammer Yves

Van Audenrode Eric

Wiame-Rouchet Marie Blanche

Sanchez José-Manuel

Examencommissie

De Examencommissie ontwikkelt de leerstof en examenvragen voor het verkrijgen van een vaarbevoegdheidsbewijs.

Samenstelling

Deze commissie wordt voorgezeten door het DG Scheepvaart en bestaat uit deskundigen die over de theoretische en praktische expertise beschikken.

Voorzitter

Wackenier Bart

Ondervoorzitter

Wouters Kathleen

Leden

Ackermans Franz

Bauters Kris

Hiele Eric

Lettany Constant

Machiels Guido

Peetroons Carlo

Ruelle Didier

Sanchez Manuel

Uyttenbroeck Kris

Van Den Heuvel Walter

Vander Velde Catherine

Verwerft Hugo

Willemen Remke