Bevoegde overheden voor gevaarlijke goederen

Changed
29/11/2022

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is bevoegd voor het spoor-, maritiem- en luchtvaartvervoer van gevaarlijke goederen. Daarnaast zijn de verschillende gewesten bevoegd voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) en via de binnenscheepvaart (ADN), alsook bevoegd voor het opleiden en certificeren van de veiligheidsadviseurs ADR, ADN en RID (spoorvervoer).

De voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen verschillen naargelang het transportmiddel en de soort stoffen. Op deze pagina vindt u de contactpunten van de bevoegde overheden.

Ontplofbare stoffen

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Afdeling Controle (inspecties en certificaten)
Tel.: 022 77 83 90
Fax: 022 77 54 13
E-mail: ctrl.adr@economie.fgov.be
Website: http://economie.fgov.be

Centrale Dienst Springstoffen
Tel.: 022 77 62 09
Fax: 022 77 54 14
E-mail: explo@economie.fgov.be
Website: http://economie.fgov.be

Radioactieve stoffen

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
Departement Beveiliging en Vervoer
Dienst Invoer en Vervoer
Tel.: 02 289 21 11
E-mail: transport@fanc.fgov.be
Website: www.fanc.fgov.be

FOD Mobiliteit en Vervoer

DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid, Spoorvervoer (RID)

Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen (DVIS)
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel.: 02 277 39 16
E-mail: caroline.bailleux@mobilit.fgov.be en caroline.bailleux@nsarail.fgov.be
Website: https://mobilit.belgium.be/nl/spoorwegverkeer/nationale_veiligheidsinstantie

DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid, Directie Spoorbeleid – Dienst Gevaarlijke Goederen

Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel.: 02 277 39 04 en 02 277 30 34
E-mail: rid-tped@mobilit.fgov.be
Website: www.mobilit.belgium.be

DG Luchtvaart (ICAO TI)

Dienst Gevaarlijke goederen
Tel.: 02 277 43 67
E-mail: bcaa.dangerousgoods@mobilit.fgov.be

DG Scheepvaart

Dienst Veiligheid en Milieu

Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel.: 02 277 34 74
E-mail: hazmat.mar@mobilit.fgov.be of dag.mar@mobilit.fgov.be
Website: http://mobilit.belgium.be

Het vervoer van gevaarlijke goederen over de zee (IMDG)

Tel.: 02 277 34 74
E-mail: hazmat.mar@mobilit.fgov.be

Gewestelijke contactpunten voor ADR/AND

Ook de gewesten Vlaanderen, Wallonië, en Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn bevoegd voor het vervoer van gevaarlijke goederen. Hieronder vindt u hun contactpunten.

Waals Gewest

Service Public de Wallonie
DRIGM
Cellule ADR/ADN
15 Avenue Prince de Liège
5100 Namur
Tel.: 081 33 66 60
Fax: 081 33 65 44
E-mail: adr.adn@spw.wallonie.be
Website: http://environnement.wallonie.be/adr-adn

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel Mobiliteit
CCN
Vooruitgangstraat 80/1
1035 Brussel
Tel.: 0800 94 001
E-mail: mobielbrussel@gob.brussels
Website: www.brusselmobiliteit.irisnet.be

Vlaams Gewest

Vlaamse Overheid
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Cel ADR
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel
Tel.: 02 553 78 45
E-mail: adr@mow.vlaanderen.be
Website: www.mobielvlaanderen.be

Voor ADR-wegcontroles

Agentschap Wegen en Verkeer
Planning en Coördinatie
Koning Albert II-Laan 20 bus 4
1000 Brussel
E-mail: planning.coordinatie@mow.vlaanderen.be