Commercial Air Transport

Changed
17/10/2022

Het gebruik van luchtvaartuigen voor commercieel luchtvervoer is gedefinieerd in de Verordening nr. 965/2012 als het gebruik van luchtvaartuigen voor het vervoer van passagiers, vracht of post uitgevoerd tegen vergoeding of op grond van een huurcontract.

Reglementering

Het gebruik van luchtvaartuigen voor commercieel luchtvervoer is gereglementeerd door:

  • de basisverordening 216/2008 en in het bijzonder de Bijlage IV - Essentiële eisen voor vluchtuitvoeringen bedoeld in artikel 8
  • de Verordening (EU) nr. 965/2012 van de Commissie van 5 oktober 2012 ook bekend onder de naam ‘Air-Ops’ en in het bijzonder zijn bijlagen I, III, IV, V
  • de Verordening (EEG) nr. 3922/1991 van de Raad in de bijlage III, onderdeel Q (beperkt tot bepaalde types van operaties vanaf 18 februari 2016 – zie Verordening 83/2014, artikel 1, 2)
  • de nationale reglementering (luchtwetboek): MB van 12 september 1991 voor luchtvaartuigen met een massa lager dan 5700 kg, enkel artikel 3.5 van het reglement in bijlage van voornoemd besluit voor werk- en rusttijden van helikopterpiloten
  • de Verordening (EU) nr.83/2014 van de Commissie van 29 januari 2014 tot wijziging van de Verordening Air-Ops met onderdeel FTL voor commercieel luchtvervoer per vliegtuig5 is van toepassing vanaf 18 februari 2016. Zie artikel 8, §§ 2. & 3. voor de uitzonderingen

De verordeningen van de Commissie worden aangevuld door de 'Acceptable Means of Compliance', 'Guidance Material' en 'Certification Specifications' gepubliceerd door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)

Voor elk van deze documenten moet u rekening houden met wijzigingen.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
 
Directie Operaties 
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel

E-mail: ops.queries@mobilit.fgov.be
Tel.: +32 (0)2 277 43 59 / +32 (0)2 277 43 59 62