Een bevoegdverklaring aanvragen

Changed
29/09/2023
 • Een bevoegdverklaring is een officiële machtiging die u aan uw vergunning kunt toevoegen en die u bijkomende voorrechten geeft.

  Voor een vergunning als ballonvaarder kunt u de volgende bevoegdverklaringen aanvragen:

  • heteluchtballonnen, gasballonnen of heteluchtzeppelins;
  • nachtvliegen;
  • verankerde vluchten met ballon;
  • commerciële vluchtuitvoeringen (minimumleeftijd 18 jaar);
  • de instructeur.

  Hoe een bevoegdverklaring aanvragen? 

  Om uw aanvraag in te dienen, moet u volgende documenten opsturen:

  • het ingevulde aanvraagformulier
  • aanvullende documenten.
  1. Vul het aanvraagformulier in.

   Gebruik dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

  2. Voeg de bijkomende documenten toe

   Voeg de volgende documenten toe:

   •  een kopie van uw paspoort of identiteitskaart, uitgegeven door een van de lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, en een pasfoto; 
   • een kopie van uw medisch attest, conform Part-MED; 
   • een kopie van de resultaten van uw theoretische examens (indien ze niet bij het DG Luchtvaart werden afgelegd); 
   • een kopie van het certificaat van de Approved Training Organisation (ATO) of Declared Training Organisation (DTO) met de erkenning van de opleidingscursus (indien het centrum niet bij het DG Luchtvaart werd erkend of gedeclareerd);
   • een kopie van de vergunning van de instructeur (indien de instructeur niet werd goedgekeurd of gedeclareerd bij het DG Luchtvaart);
   • een kopie van het door uw examinator ingediende rapport van het praktijkexamen.

   Bijkomende documenten in geval van een niet door België erkende examinator

   Alle praktijktests, bekwaamheidsproeven of bekwaamheidsbeoordelingen moeten worden afgenomen dooreen examinator die is erkend door een lidstaat van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA). Indien deze examinator niet door België, maar door een andere lidstaat is erkend, is een kopie van zijn vergunning, zijn medisch attest en zijn machtiging vereist.

  3. Dien uw aanvraag in

   Via e-mail

   Heeft u het formulier ingevuld en alle documenten verzameld, dien uw aanvraag dan elektronisch in door het aanvraagformulier en de bijkomende documenten in pdf-formaat naar bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be te sturen. 

   Met de post

   U kunt ook het hele pakket (aanvraagformulier plus de bijkomende documenten) naar het volgende adres sturen:

   Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
   Directoraat-generaal Luchtvaart
   Dienst Vergunningen
   Vooruitgangstraat 56
   1210 Brussel

   Aan de receptie

   U kunt de documenten ook afgeven aan de receptie van de FOD Mobiliteit en Vervoer op hetzelfde adres. De receptie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur.

  4. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de uitnodiging tot betaling heeft ontvangen. Met het oog op een snelle behandeling van uw dossier wordt aangeraden om elke uitnodiging tot betaling afzonderlijk te vereffenen:

   • met het exacte gevraagde bedrag; 
   • met de juiste gestructureerde mededeling; 
   • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de uitnodiging tot betaling. 
 • Behandeling van uw aanvraag

  Uw aanvraag zal na ontvangst van de betaling worden behandeld.

  Volledige en ontvankelijke aanvraag

  De kwaliteit van uw vergunning wordt gecontroleerd, waarbij wordt nagegaan of ze is ondertekend en verstuurd.

  Onvolledige, niet-ontvankelijke aanvraag of wij hebben bijkomende vragen

  Wij zullen u telefonisch of via e-mail contacteren indien wij vragen hebben over uw aanvraag.

  De huidige behandelingstermijn voor vergunningsaanvragen bij het DG Luchtvaart bedraagt 45 werkdagen. Om uw verzoek te vergemakkelijken, vragen wij u geen herinneringen te sturen.

  Geldigheidsduur

  Klassebevoegdverklaringen (hetelucht- of gasballonnen of heteluchtzeppelins)

  Om de voorrechten van deze bevoegdverklaringen te behouden, moet u voldoende recente vliegervaring hebben.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw federatie of uw opleidingscentrum.

  Bevoegdverklaring nachtvliegen

  De bevoegdverklaring is voor onbepaalde tijd geldig.

  Bevoegdverklaring verankerde vluchten met ballon

  Om de voorrechten van deze bevoegdverklaringen te behouden, moet u voldoende recente vliegervaring hebben.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw federatie of uw opleidingscentrum.

  Bevoegdverklaring voor commerciële vluchtuitvoeringen

  De voorrechten van de bevoegdverklaring voor commerciële vluchtuitvoeringen - de vluchtuitvoering met een luchtballon tegen vergoeding in de ruime zin van het woord - zijn beperkt tot de klasse van luchtballonnen waarin u het praktijkexamen hebt afgelegd.

  Om de voorrechten van de bevoegdverklaring te behouden, moet u voldoende recente vliegervaring hebben en een bekwaamheidsbeoordeling afleggen en een periodieke opfriscursus volgen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw federatie of uw opleidingscentrum.

  Bevoegdverklaring als instructeur

  Om de voorrechten van deze bevoegdverklaringen te behouden, moet u voldoende recente vliegervaring hebben.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw federatie of uw opleidingscentrum.

  Hoeveel kost het om een bevoegdverklaring aan te vragen? 

  De volgende tabel bevat de geïndexeerde tarieven van een  bevoegdverklaringsaanvraag voor 2023.

  Een bevoegdverklaring aanvragen

    

  Geïndexeerd bedrag voor 2023 (in euro)  

  Uitgifte

  120

  De betalingsmodaliteiten en de tarieven voor deze bevoegdverklaringen zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 februari 2001.

Contact

Contact Fields

FAQ

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be