Retributies

Changed
07/02/2024

Voor de prestaties van het Belgisch Scheepsregister zijn retributies van toepassing. Wanneer u een aanvraag indient, krijgt u een betalingsuitnodiging. Het scheepsregister moet het bedrag ontvangen hebben vooraleer de prestatie te kunnen leveren. De geïndexeerde bedragen voor het jaar 2024 zijn als volgt:

Retributies zeeschepen

De retributies voor zeeschepen zijn als volgt:

 • Voor elke formaliteit, waaronder de inschrijving van akten en vonnissen: 58 euro
 • voor de inschrijving van een akte of vonnis die een eigendomsrecht vestigt op een zeeschip, is volgende retributie cumulatief verschuldigd:
  1. een vast bedrag van 585 euro
  2. voor elke netto-tonnenmaat tot 1.000: 1 euro per NT
  3. voor elke NT vanaf 1.001 tot en met 10.000: 0,50 euro per NT
  4. voor elke NT vanaf 10.001 tot en met 20.000: 0,15 euro per NT
  5. voor elke NT vanaf 20.001 tot en met 40.000: 0,10 euro per NT
  6. voor elke NT vanaf 40.001: 0,05 euro per NT

Voor zeeschepen in aanbouw is enkel het vaste bedrag van 585 euro verschuldigd. Bij definitieve registratie bij oplevering van het zeeschip is enkel de retributie onder 2° tot en met 6° verschuldigd.

Retributies binnenschepen

De retributies voor binnenschepen zijn als volgt:

 • voor elke formaliteit, waaronder de inschrijving van akten en vonnissen: 58 euro
 • voor de inschrijving van een akte of vonnis die een eigendomsrecht vestigt op een binnenschip, is volgende retributie cumulatief verschuldigd:
 1. voor binnenschepen van minder dan 20 meter, of van of minder dan 500 TBS: 175 euro
 2. voor binnenschepen van 20 meter en meer of met een TBS van minstens 501 TBS: een vast bedrag van 175 euro en een variabel bedrag op basis van het tonnage binnenschepen:

       a) voor elke TBS vanaf 501 tot  en met 1000: 0,50 euro per TBS

       b) voor elke TBS vanaf 1001: 0,20 euro per TBS

Voor binnenschepen in aanbouw is enkel het vaste bedrag van 175 euro verschuldigd. Bij definitieve registratie bij oplevering van het zeeschip is enkel de retributie onder 2° verschuldigd.

Eigendomsvestiging

Als de eigendomsvestiging betrekking heeft op een eigendomsaandeel van minder dan 50 procent is enkel het vaste bedrag van 585 euro verschuldigd voor zeeschepen en 175 euro voor binnenschepen.

Als de inschrijving van een eigendomsrecht het gevolg is van een handeling bedoeld in boek 12 of boek 13 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (bijvoorbeeld fusies of splitsingen) en als voor het schip reeds een volledige cumulatieve retributie voor de vestiging van een eigendomsrecht bij registratie werd betaald, is enkel het vaste bedrag van 585 euro voor zeeschepen en 175 euro voor binnenschepen verschuldigd.

Kosten inschrijving scheepshypotheken

Voor de inschrijving van scheepshypotheken is volgende retributie verschuldigd:

 1. voor een bedrag met ingeschreven waarde tot en met 50.000 euro: 175 euro
 2. voor een bedrag met ingeschreven waarde van meer dan 50.000 euro tot en met 500.000 euro: 292 euro
 3. voor een bedrag met ingeschreven waarde van meer dan 500.000 euro tot en met 1.000.000 euro: 585 euro
 4. voor een bedrag met ingeschreven waarde van meer dan 1.000.000 euro tot en met 10.000.000 euro: 1.170 euro
 5. voor een bedrag met ingeschreven waarde van meer dan 10.000.000 euro: 2.339 euro.

Andere prestaties

 • Voor de volledige doorhaling van een scheepshypotheek is een retributie van 175 euro verschuldigd.
 • Voor de inschrijving van een zeeschip in het rompbevrachtingsregister is een retributie van 1.754 euro verschuldigd, te vermenigvuldigen met het aantal jaren van de rompbevrachtingsduur. Als de rompbevrachting een deel van een jaar bevat, wordt dit deel voor een volledig jaar aanzien.
 • Voor de aflevering van getuigschriften, afschriften en gegevens is een retributie van 58 euro verschuldigd.
 • Voor elke bekendmaking op de website van het Belgisch Scheepvaartwetboek is een retributie van 175 euro verschuldigd door diegene die de bekendmaking aanvraagt.