Inschrijfbare documenten

Changed
06/09/2022

Op basis van het principe van de openbaarheid van rechten kunt u volgende documenten laten inschrijven in het Belgisch Scheepsregister: 

Pas na hun inschrijving kunnen deze documenten aan derden worden tegengesteld. 

De akten, vonnissen, eisen en gerechtsdeurwaardersexploten beschreven in het Belgisch Scheepvaartwetboek betreffen: 

 • voor eigendom: verkoop, scheepsbouwcontract, inbreng in vennootschap, verdeling, enz. 
 • voor hypotheken: hypotheekvestiging, overdracht van hypotheek, borderel van hernieuwing, opheffing, enz. 
 • voor beslagen: bewarend beslag, uitvoerend beslag, hernieuwing van beslag, opheffing, enz. 

Voorwaarden 

Zowel onderhandse als authentieke akten kunnen worden ingeschreven: 

 • Als het een onderhandse akte (zonder notaris) is, moet u zelf twee originelen van de akte voorleggen. 
 • Als slechts één origineel beschikbaar is, kunt u naast het origineel een afschrift ervan voorleggen. Het Belgisch Scheepsregister kijkt het afschrift na op zijn echtheid. 
 • Van een authentieke akte (bij notaris) moet u een expeditie en een door de bevoegde ambtenaar ondertekend afschrift overhandigen. 

De akten moeten volgende vermeldingen bevatten: 

 • naam en thuishaven van het schip  
  • bij een vissersschip: ook het letterteken en -nummer en het IMO-nummer indien van toepassing 
 • het bouwjaar en de bouwplaats 
 • de bestemming en het type  
 • het nummer en het jaartal waaronder het schip werd geregistreerd 

De akten moeten eerst geregistreerd zijn volgens het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten. 

Voor de inschrijving van processtukken moet u volgende documenten aan het Belgisch Scheepsregister voorleggen: 

 • voor eisen in rechte: het gerechtsdeurwaardersexploot en een door de gerechtsdeurwaarder ondertekend afschrift 
 • voor vonnissen: twee door de griffier afgeleverde afschriften 

Voor de gerechtsdeurwaardersexploten moet u volgende documenten voorleggen:  

 • het originele exemplaar en een eensluidend verklaard afschrift 
 • bij exploten van bewarend beslag: een kopie van de gerechtelijke beslissing waarbij het beslag wordt toegestaan. 

Taal 

Bepaalde stukken moet u laten vertalen naar een Belgische landstaal: 

 • Stukken in het Nederlands, Frans of Duits worden zonder vertaling ingeschreven. 
 • Engelse stukken die werden opgemaakt volgens internationaal erkende standaardformulieren - zoals de Norwegian Sales Form – kunt u laten inschrijven zonder vertaling. 
 • Engelse stukken die als bijlage worden gevoegd bij in te schrijven stukken, kunt u laten inschrijven zonder vertaling. 
 • Voor alle andere stukken in het Engels en voor alle andere talen is een beëdigde vertaling naar het Nederlands, Frans of Duits nodig.