Certificaat van registratie

Changed
22/03/2024

Bij een registratie van een schip in het Belgisch Scheepsregister krijgt u daarvan een certificaat van registratie. Het certificaat levert het recht om de Belgische vlag te mogen voeren. Het recht om te mogen varen blijkt uit het Certificaat van deugdelijkheid, dat naast het certificaat van registratie staat. 

Het is verboden de Belgische vlag te voeren zonder in het bezit te zijn van een certificaat van registratie. Een schip dat een certificaat van registratie heeft, is verplicht de Belgische vlag te voeren. Het certificaat van registratie moet steeds aan boord zijn en op elk verzoek van de bevoegde overheden worden getoond. 

Het certificaat is onbeperkt geldig, tenzij de gegevens erop wijzigen. 

Het certificaat van registratie vervangt sinds 1 september 2020 de zeebrief. Er geldt een overgangsperiode voor de wijziging van zeebrief naar certificaat van registratie. De huidige zeebrieven blijven geldig en worden pas vervangen door een certificaat van registratie op hun vervaldatum of wanneer de gegevens wijzigen. Daarvoor krijgt u een herinnering. 

Aanvraag certificaat 

De aanvraag voor het certificaat van registratie gebeurt: 

 • bij het Belgisch Scheepsregister via de aanvraag tot registratie in het zeeschepenregister  
 • of bij toestemming tot inschrijving in het Belgisch rompbevrachtingsregister door het invullen van het daartoe bestemde vak 

Het Belgisch Scheepsregister levert het certificaat van registratie af wanneer de registratie van het zeeschip is voltooid. 

Schorsing certificaat 

In geval van inschrijving in een buitenlands rompbevrachtingsregister wordt het certificaat van registratie geschorst gedurende de periode van de rompbevrachtingsovereenkomst. Het Belgisch Scheepsregister zal in dat geval een attest van schorsing afleveren dat u moet toevoegen aan het originele certificaat van registratie aan boord van het zeeschip. 

Verval certificaat 

Het certificaat van registratie vervalt: 

 • als de registratie wordt doorgehaald  
 • als een wijziging optreedt in de gegevens vermeld op het certificaat 

Het vervallen certificaat moet u in de eerstvolgende aanloophaven terugsturen naar het Belgisch Scheepsregister. 

De aanvraag voor een nieuw certificaat bij wijziging van gegevens gebeurt: 

Een nieuw certificaat van registratie kunt u aanvragen bij verlies, tenietgaan of onleesbaarheid. 

Voorlopig certificaat van registratie 

Het Belgisch Scheepsregister kan een voorlopig certificaat van registratie afleveren voor een termijn van ten hoogste twee jaar. 

In welke gevallen is een voorlopig certificaat mogelijk? 

 • Voor een zeeschip waarvoor een aanvraag tot registratie werd ingediend  
 • Voor de in België voor rekening van niet-Belgen gebouwde zeeschepen zodat deze zich onder Belgische vlag naar een buitenlandse haven kunnen begeven. 
 • Voor de proefvaartperiode van een in België gebouwd zeeschip. 

Het voorlopig certificaat van registratie waarvoor een aanvraag tot registratie werd ingediend, wordt uitgereikt op voorlegging van: 

 • een akte van vestiging, overdracht of aanwijzing van de eigendom van het zeeschip  
 • een kopie van de meetbrief 

Een voorlopig certificaat van registratie voor de twee laatste gevallen, kan alleen: 

 • na opmaking van de meetbrief  
 • na de opmaking van een toelating tot afvaart   
  • geldig voor de reis  
  • of geldig voor al de reizen die het zeeschip onder Belgische vlag mag maken 

U kunt een voorlopig certificaat van registratie voor zeeschepen mee aanvragen via het aanvraagformulier 92. Voor rompbevrachting kan dit via het aanvraagformulier 95