Teboekstelling, beslag, hypotheek

Changed
22/09/2022

Een teboekstelling van een binnenschip in België gebeurt met een inschrijving in het Belgisch Scheepsregister. Onder binnenschepen vallen de schepen die uitsluitend of overwegend bestemd zijn voor de vaart op binnenwateren, met inbegrip van estuaire schepen. 

Voor de in België te boek gestelde binnenschepen kunt u ook een scheepshypotheek of een beslag op het schip in het scheepsregister laten inschrijven. 

Teboekstelling 

U kunt als eigenaar van een binnenschip de teboekstelling aanvragen. De teboekstelling is niet verplicht, maar u kunt een scheepshypotheek alleen laten inschrijven voor een binnenschip dat te boek gesteld werd. De teboekstelling van uw binnenschip is ook een voorwaarde om een Belgische vlootverklaring aan te vragen. 

De teboekstelling gebeurt met een inschrijving in het binnenschepenregister. U kunt van de inschrijving een getuigschrift van teboekstelling vragen. 

De teboekstelling in het binnenschepenregister blijft in principe onbeperkt geldig. U hoeft met andere woorden na verloop van tijd geen verlenging aan te vragen. Eventuele wijzigingen moet u wel melden. Indien nodig, kunt u de teboekstelling laten doorhalen. 

Meer weten? U vindt alle info bij ‘Teboekstelling binnenschepen’. 

Hypotheek 

U kunt een scheepshypotheek laten vestigen op schepen, schepen in aanbouw en schepen in verbouwing die in het Belgisch Scheepsregister te boek gesteld zijn. In België is die scheepshypotheek mogelijk bij authentieke akte (met tussenkomst van notaris) of onderhandse akte (zonder tussenkomst van notaris). De scheepshypotheekakte is alleen tegenstelbaar aan derden als ze in het Belgisch Scheepsregister ingeschreven staat.  

De inschrijving van de scheepshypotheek is vijftien jaar geldig, maar een verlenging is mogelijk voor het einde van die termijn. 

U kunt een hypothecair getuigschrift aanvragen van de hypotheek. 

Meer weten? U vindt alle info bij ‘Scheepshypotheek’. 

Beslag 

In België is zowel bewarend als uitvoerend beslag op binnenschepen mogelijk. Bij een bewarend beslag mag u het binnenschip niet van de hand doen (bijvoorbeeld niet verkopen of wegschenken). Bij een uitvoerend beslag kan de inbeslagnemer tot de verkoop overgaan om met de opbrengst de openstaande schuld bij de schuldeisers af te lossen. 

Belgische binnenschepen 

Voor in België te boek gestelde binnenschepen kunt u het beslag laten inschrijven in het Belgisch Scheepsregister. Dat geldt zowel voor schepen waarop in België als in het buitenland beslag gelegd werd. 

Er is een inschrijvingstermijn van 15 dagen en een geldigheidsduur van drie jaar, zowel voor een bewarend als een uitvoerend beslag. Een verlenging is mogelijk voor het einde van die termijn. 

Bij de opheffing van het beslag kunt u het beslag laten doorhalen met een onderhandse akte, authentieke akte of met een exploot van opheffing. 

U kunt een getuigschrift aanvragen van de inschrijving van het beslag. 

Buitenlandse binnenschepen 

Voor buitenlandse binnenschepen is het niet mogelijk een beslag in te schrijven in het Belgisch Scheepsregister, aangezien ze niet in België te boek gesteld zijn. Voor die binnenschepen kunt u alleen het exploot van beslag laten neerleggen in het register van neerlegging. Ook bij een opheffing van het beslag is een neerlegging van de akte van opheffing mogelijk. 

U kunt een getuigschrift aanvragen van de neerlegging. 

Meer weten? U vindt alle info bij ‘Beslag op schepen’.