Bulk

Changed
28/07/2022

Voor het vervoer van gevaarlijke goederen over zee gelden specifieke regels om het milieu te beschermen en de veiligheid aan boord te garanderen. 

Bepaalde goederen in bulk kunt u enkel vervoeren na het sluiten van een tripartite-overeenkomst. De overeenkomst zorgt voor een overeenstemming over de vervoersvoorwaarden tussen de havenstaat van vertrek, de vlaggenstaat van het schip en de havenstaat van aankomst. 

De bevoegde autoriteit van de havenstaat van vertrek moet het initiatief nemen voor de overeenkomst. Voor havens in België is dat het Directoraat-generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

Vloeibare chemicaliën in bulk 

De vloeibare chemicaliën in bulk die u zonder overeenkomst kunt vervoeren, zijn opgenomen in: 

Andere vloeibare chemicaliën in bulk kunt u enkel vervoeren met een tripartite-overeenkomst.  

Hoe een overeenkomst aanvragen? 

  1. Vul het formulier in.  

  2. Stuur het op naar zeevaart.bulk@mobilit.fgov.be

U kunt alleen een aanvraag indienen als er voldoende chemische en fysische gegevens beschikbaar zijn. 

Geldigheidsduur 

De tripartite-overeenkomst is drie jaar geldig en kan niet verlengd worden. Tijdens die periode moet de bevoegde overheid samen met de betrokken producent de chemicaliën bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) laten bespreken. 

Voor een mengsel van chemicaliën met enkel milieuschadelijke eigenschappen, die alle geëvalueerd zijn door de IMO, is er een berekeningsmethode en geen geldigheidsduur. 

Vaste stoffen in bulk 

Enkel de stoffen vermeld in de internationale maritieme code voor het vervoer van vaste lading in bulk (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code of IMSBC-code) kunt u zonder overeenkomst vervoeren. 

Andere vaste stoffen in bulk kunt u enkel vervoeren met een tripartite-overeenkomst. 

Voor het afsluiten van een tripartite moeten voldoende data over het gedrag van de stof in bulk voorhanden zijn, zoals: 

  • kan de lading overgaan (vloeibaar worden) 

  • classificatie van de verpakking 

  • chemische gevaarlijke eigenschappen in bulk (dangerous in bulk only) 

Hoe een overeenkomst aanvragen? 

Stuur een aanvraag naar zeevaart.bulk@mobilit.fgov.be

 

Contact 

E-mail: zeevaart.bulk@mobilit.fgov.be 

Nuttige links 

IMO - tripartite agreements

Wetgeving 

IMO-circulaire MEPC.1/Circ. 512 van 13 juni 2006: Guidelines for the provisional assessment of liquid substances transported in bulk