Lijst van toelatingen en uitzonderingen

Changed
27/10/2022

Een toelating of certificaat dat vermeld is in de internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG-wetgeving) wordt door de bevoegde autoriteiten van ander landen erkend en aanvaard. 

De Belgische scheepvaartautoriteit kan uitzonderingen of afwijkingen van de IMDG-wetgeving toestaan, maar die hoeven niet door de bevoegde autoriteiten van andere landen aanvaard te worden. In dergelijke gevallen moeten alle bevoegde autoriteiten van de reis hun akkoord geven.

 

Verklaringen gevaarlijke goederen 

International Maritime Solid Bulk Code 

Contact

Contact Fields

E-mail : hazmat.mar@mobilit.fgov.be 

Wanneer u uw vraag verstuurt, krijgt u automatisch een ticketnummer. Vermeld dat nummer steeds bij verdere communicatie.