Verpakte gevaarlijke goederen

Changed
22/01/2024

Voor het vervoer van gevaarlijke goederen over zee gelden specifieke regels. Die dienen om het milieu te beschermen en de veiligheid aan boord te garanderen. De inspecteurs van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer staan in voor de inspecties en baseren zich daarbij op de IMDG-wetgeving.

Inspectie van zeeschepen 

De inspecteurs controleren de begeleidende documenten voor het zeeschip: 

Aan boord omvat de inspectie de toestand en de positie van de laadeenheden. Bij inbreuken wordt een correctie opgelegd.  

Inspectie van laadeenheden 

De inspecteurs controleren de begeleidende documenten voor de gevaarlijke goederen. 

Aan boord of op de kaai volgt een inspectie van de binnen- en buitenzijde van de laadeenheid. Niet alle goederen kunnen zomaar samen geladen worden. In bepaalde gevallen hebt u daarvoor de toelating van de scheepvaartcontrole nodig. 

De inspecteurs maken een verslag op van de inspectie. Bij inbreuken kunnen de laadeenheden tegengehouden worden voor zeetransport. 

Hoe een toelating tot samenladen aanvragen? 

  1. Vul het formulier ‘Aanvraag speciale toelating’ in.  
  2. Stuur het formulier op naar hazmat.mar@mobilit.fgov.be

Voor de afgifte van een speciale toelating is een bedrag van 123 euro verschuldigd (geïndexeerd bedrag op 1 januari 2024). 

Bekijk de lijst met toelatingen en uitzonderingen van de Belgische scheepvaartcontrole. 

Contact 

E-mail: hazmat.mar@mobilit.fgov.be 

Wanneer u uw vraag verstuurt, krijgt u automatisch een ticketnummer. Vermeld dat nummer steeds bij verdere communicatie. 

Publicaties 

Formulieren 

Nuttige links