MLC

Changed
13/04/2022

Sinds 20 augustus 2014 is het Verdrag betreffende maritieme arbeid (MLC 2006) in werking in België. Het doel van dit verdrag is om via de bevordering van behoorlijke levens- en arbeidsomstandigheden voor zeevarenden en rechtvaardigere mededingingsvoorwaarden op internationaal niveau, billijke spelregels in de maritieme sector in te voeren en te handhaven. MLC 2006 is het resultaat van een tripartiete tussen overheden, reders en zeevarenden en legt voor de hele maritieme sector internationale minimumnormen vast. De tekst en meer concrete informatie over het verdrag vindt u op de website van de International Labour Organisation. 

In 2014 werden twee amendementen aangenomen met als gevolg dat vanaf 18 januari 2017 2 extra punten werden toegevoegd aan de DMLC deel I en deel II. Voor elk van de 2 amendementen (repatriation en shipowners' liability) moet financiële zekerheid worden aangetoond. Hiervoor moeten de blue cards/ certificaten van de (P&I) verzekeraar beschikbaar zijn aan boord.

Indien u de financiële garantie wenst aan te tonen via dekking door nationale sociale zekerheidssystemen, gelieve contact op te nemen via dgmar.reg@mobilit.fgov.be.