Verificatie van vaarbevoegdheidsbewijzen

Changed
17/05/2023

Hebt u een vaarbevoegdheidsbewijs (Certificate of Competency) of bekwaamheidsbewijs (Certificate of Proficiency) van het STCW-verdrag (Standards of Training Certification and Watchkeeping)? Dan kunt u steeds de geldigheid hiervan controleren, net zoals een buitenlandse maritieme administratie, de havenstaat controledienst of de rederij.  Dit is een internationale verplichting.  

Waar kan ik de geldigheid van mijn vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs contoleren? 

Er zijn drie mogelijkheden om de geldigheid van uw vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs te controleren: 

  1. via de online tool van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO)  
  2. via de online tool voor STCW-certificaten op veiligheidspapier* (‘Verification of STCW certificates on security paper’) 
  3. via https://crewcert.apps.mobilit.fgov.be/ voor digitale STCW-certificaten (‘Verification of digital STCW certificates’)
  4. door een e-mail te sturen naar de STCW-administratie (stcw95@mobilit.fgov.be)  

*Hoe moet ik mij registreren als gebruiker van de online verificatie-tool? 

U kunt zich registreren als gebruiker door een aanvraag (brief of mail) te sturen naar de STCW-administratie (zie contact). In uw aanvraag moet u de volgende zaken vermelden: 

  • uw contactgegevens en die van uw firma (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres)  
  • de reden waarom u toegang wilt 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Scheepvaart  
Certificatie van Zeevarenden Antwerpen (STCW)
Entrepotplaats 1 - bus 7 
2000 Antwerpen
Tel. : +32 (0)3 286 68 90  
E-mail : stcw95@mobilit.fgov.be  
Openingsuren : klik hier