Afgifte zeemansboeken

Changed
28/05/2024

Het zeemansboek is een persoonsbewijs waarmee u aantoont dat u een zeevarende bent (en waarin de kapitein of de consul uw vaartijd onder Belgische vlag mag noteren). U moet uw zeemansboek aanvragen bij uw registratie als zeevarende. 

Wie moet een zeemansboek aanvragen? 

Elke zeevarende die onder het Belgische systeem een maritieme opleiding heeft gevolgd en voor de eerste keer als bemanningslid in dienst treedt van een Belgisch zeeschip. 

Let op! Rederij-inspecteurs, duikers, technisch personeel, muzikanten en andere personen die geen deel uitmaken van de vereiste bemanning als zeevarende, moeten geen zeemansboek aanvragen. 

Aanvraag Belgisch zeemansboek 

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een zeemansboek aanvragen. U moet het aanvraagformulier invullen en met bijlagen

 • online ingeven via STCW-on-WEB  
 • of doormailen naar stcw95@mobilit.fgov.be 
 • of per brief opsturen naar of persoonlijk binnenbrengen bij de STCW-administratie (zie contact) 

Bijlagen 

Het aanvraagformulier moet de onderstaande bijlagen bevatten: 

 • één recente pasfoto (JPG of JPEG, volgens vereisten officiële documenten) 
 • een kopie van uw identiteitskaart (of internationaal paspoort voor buitenlanders) 
 • een kopie van de ‘arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst (Belgische CAO)' voor een Belgisch zeeschip 
 • een kopie van het getuigschrift ‘Basic Safety Training (A-VI/1)’ of in specifieke gevallen ‘Personal Survival Techniques (A-VI/1-1)’ 
 • een kopie van uw geldig medisch certificaat, uitgereikt door een erkende arts

Let op! Het medisch certificaat is maximum 24 maand geldig. 

Vervanging of verlies 

Als het zeemansboek vol is of u hebt het verloren, moet u een nieuw zeemansboek aanvragen. U moet opnieuw een aanvraagformulier invullen en doorsturen. Het aanvraagformulier moet de volgende bijlagen bevatten: 

 • één recente pasfoto (JPG of JPEG, volgens vereisten officiële documenten)
 • een kopie van de ‘arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst (Belgische CAO)' op een Belgisch schip 
 • een kopie van uw geldig medisch certificaat, uitgereikt door een erkende arts 
 • in geval van vervanging: een verklaring van de kapitein van het schip of de werkgever 
 • in geval van verlies: een proces-verbaal opgemaakt door de politiediensten of de gemeente 

Retributies 

Er zijn momenteel geen retributies verschuldigd. 

Dienstattesten 

Omwille van administratieve redenen is moet u daarnaast ook al uw vaartijd (diensttijd aan boord) aantonen via de online applicatie ‘e-COS’ ( electronic Certificates of Service). 

Meer informatie vindt u op de pagina over ‘Registratie van vaartijd’. 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Scheepvaart  
Certificatie van Zeevarenden Antwerpen (STCW)
Entrepotplaats 1 - bus 7 
2000 Antwerpen
Tel. : +32 (0)3 286 68 90  
E-mail : stcw95@mobilit.fgov.be  
Openingsuren : klik hier