Medische keuring

Changed
28/05/2024

Voor de vaart op zeeschepen onder Belgische vlag is altijd een medisch certificaat nodig. Het gaat hierbij om een certificaat van medische geschiktheid verstrekt door een erkende arts. 

Een medisch certificaat moet u krijgen van een arts erkend door de Belgische scheepvaartadministratie of erkend door een andere EU-lidstaat (inclusief Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Er werd hiervoor een lijst met Belgische artsen en een lijst met buitenlandse artsen opgesteld. Beiden zijn erkend door de Belgische Scheepvaartadministratie.

Bij Erkende artsen voor medische certificaten vindt u meer informatie over de stappen om een certificaat te krijgen.  

Hier vindt u alvast de nodige documenten:  

Meer weten over hoe u als arts erkenning aanvraagt? Raadpleeg dan de pagina van erkende artsen voor medische certificaten. Daarnaast vindt u er meer informatie en een tutorial over de webapplicatie Medicert , die ervoor zorgt dat het proces rond medische certificaten snel en eenvoudig digitaal verloopt.  

Voor bijkomende informatie in verband met de medische keuring van zeevarenden kan u steeds terecht op het mailadres: adminmedicert@mobilit.fgov.be