Erkenning van buitenlandse vaarbevoegdheidsbewijzen

Changed
20/10/2022

Bent u een officier die in het buitenland een maritieme opleiding heeft gevolgd en hebt u een buitenlands vaarbevoegdheidsbewijs (Certificate of Competency)? Dan moet u eerst een erkenning aanvragen van uw vaarbevoegdheidsbewijs (Endorsement attesting recognition of a certificate or Certificate of Equal Competency), voordat u op zeeschepen onder een Belgische vlag mag varen. 

Erkende landen 

U kunt enkel een aanvraag indienen als u in het bezit bent van een geldig buitenlands vaarbevoegdheidsbewijs (Certificate of Competency) volgens het STCW-verdrag (Standards of Training, Certification and Watchkeeping), dat wordt afgeleverd door landen waarmee België een overeenkomst heeft. 

Aanvraagprocedure erkenning 

U moet het aanvraagformulier invullen en: 

  • online ingeven via STCW-on-WEB 
  • of doormailen naar stcw95@mobilit.fgov.be 
  • of opsturen per brief naar of persoonlijk binnenbrengen bij de STCW-administratie (zie contact) 

Moet ik ook een buitenlands bekwaamheidsbewijs laten erkennen? 

Enkel voor de bekwaamheidsbewijzen (Certificate of Proficiency) voor tankschepen moet u een erkenning aanvragen. Voor de andere buitenlandse bekwaamheidsbewijzen is dit niet nodig. 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Scheepvaart  
Certificatie van Zeevarenden Antwerpen (STCW)
Entrepotplaats 1 - bus 7 
2000 Antwerpen
Tel. : +32 (0)3 286 68 90  
E-mail : stcw95@mobilit.fgov.be  
Openingsuren : klik hier