Managing company

Changed
28/08/2023

De International Safety Management Code (ISM Code) voorziet een internationale standaard voor het veilig beheer van schepen en ter voorkoming van pollutie. Deze code bevat niet enkel vereisten voor het schip, maar ook voor de rederij (eigenaar of elke andere instelling) aan wie de eigenaar van het schip de verantwoordelijkheid voor de uitbating van het schip heeft toevertrouwd. Deze wordt de managing company genoemd.

Het Document of Compliance (DOC) is een héél belangrijk certificaat dat de overeenstemming van de reder (of managing company) met de ISM code bevestigt. Zonder een DOC kan een reder geen schepen exploiteren onder de betreffende vlag. Het intrekken van het DOC betekent dan ook een onmiddellijke stilstand van de vloot van die reder.

Het DOC heeft een maximale geldigheid van 5 jaar en is onderhevig aan jaarlijkse verificaties (audits). Gezien het belang en de reikwijdte van het DOC, worden de vereiste audits voor de uitgifte, behoud en hernieuwing van het DOC exclusief door de Vlaggenstaat uitgevoerd. In overeenstemming met het integraal kwaliteitsbeheer hebben de audits ook als doel de kwaliteit van de prestaties van de reder te monitoren.

De DOC audits laten ook toe een jaarlijks overleg te hebben met de reder en ontwikkelingen, veranderingen en tendensen, die impact kunnen hebben op de veiligheid, beveiliging of milieu, tijdig te detecteren. Ook wordt wederzijds feedback gegeven die belangrijk is voor de kwaliteit van de dienstverlening van de Vlaggenstaat.

De vaststellingen (non-conformiteiten, observaties,...) worden opgevolgd door de Vlaggenstaat.

Contact

Contact Fields

Bij voorkeur via e-mail: Ship.Belflag@mobilit.fgov.be
Telefonisch: + 32 (0)2 277 42 50 (secretariaat Vlaggenstaat)