Teboekstelling binnenschepen

Schepen bestemd voor de vaart op de binnenwateren, met inbegrip van estuaire schepen, kunt u te boek stellen in het Belgisch Scheepsregister. Dit kan voor zowel bestaande binnenschepen als schepen in aanbouw. 

De teboekstelling van binnenschepen is niet verplicht, maar zonder teboekstelling kunt u geen hypotheek inschrijven op een binnenschip. 

Aanvraag teboekstelling 

Stappenplan teboekstelling: 

  1. De eigenaar vult het aanvraagformulier in: formulier 97
  2. Voeg de nodige documenten toe. De lijst met de noodzakelijke stukken vindt u hier
  3. Onderteken het aanvraagformulier in tweevoud en bezorg het origineel ondertekend formulier aan het Belgisch Scheepsregister. 
  4. Als u het formulier via een digitale gekwalificeerde handtekening ondertekent, is één exemplaar via e-mail voldoende. 

Voor de teboekstelling van binnenschepen moet u een retributie betalen. Hier vindt u een overzicht van de retributies

De teboekstelling in het binnenschepenregister is onbeperkt geldig, tenzij de gegevens erop wijzigen. 

Bij wijziging van gegevens in verband met het schip of de eigenaar worden deze ook via het formulier aangegeven, met toevoeging van de relevante stukken zoals de meetbrief of eigendomstitel. 

Doorhaling van teboekstelling 

De doorhaling gebeurt op verzoek van de eigenaar van het binnenschip of eventueel op aangifte van die eigenaar als de doorhaling verplicht is (bijvoorbeeld in geval van sloping). 

Dertig dagen voor de doorhaling gebeurt, moeten alle ingeschreven schuldeisers en derden verwittigd worden door het Belgisch Scheepsregister.  

Ondanks de doorhaling blijven de inschrijvingen over de zakelijke rechten waarmee het schip is bezwaard, bestaan en kunnen zij daarna nog altijd worden doorgehaald, verminderd of hernieuwd. 

Stappenplan teboekstelling: 

  1. De eigenaar vult het aanvraagformulier in: formulier 99
  2. Voeg de nodige documenten toe. De lijst met de noodzakelijke stukken vindt u hier. 
  3. Onderteken het aanvraagformulier in tweevoud en bezorg het origineel ondertekend formulier aan het Belgisch Scheepsregister. 
  4. Als u het formulier via een digitale gekwalificeerde handtekening ondertekent, is één exemplaar via e-mail voldoende. 

Voor de doorhaling van de teboekstelling moet u een retributie betalen. Hier vindt u een overzicht van de retributies

Getuigschriften 

Een overzicht van de getuigschriften die u op het Belgisch Scheepsregister kunt bestellen, vindt u hier