Digitale tachograaf

Wat is een digitale tachograaf?

Een digitale tachograaf is een apparaat dat controleert of de bestuurders zich bij het wegvervoer aan de regels in verband met de rij- en rusttijden houden.

Wanneer een tachograaf in een voertuig geïnstalleerd is, registreert hij:

 • de snelheid
 • de afgelegde afstand
 • de rij- en rusttijden

Het systeem bestaat uit:

 • een bewegingssensor
 • een geheugen waarin de gegevens met betrekking tot het voertuig en de bestuurder ten minste 365 dagen worden opgeslagen
 • een weergavescherm
 • een connector voor het downloaden
 • twee kaartlezers
 • een printer

Voor welke voertuigen?

Een digitale tachograaf moet geïnstalleerd worden in alle voertuigen:

 • met een maximaal toegestane massa van meer dan 3,5 ton
 • die voor het eerst in het verkeer zijn gebracht op 5 augustus 2005
 • die gebruikt worden voor eigen rekening van de bestuurder of voor rekening van derden

Deze regel is van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.

Vrijstellingen

In een aantal gevallen moet geen tachograaf gebruikt of geïnstalleerd worden. Die gevallen zijn opgesomd in artikel 3 van Europese Verordening 561/2006 en artikel 40 van het koninklijk besluit van 17 oktober 2016.

De slimme tachograaf sinds 15 juni 2019

Sinds 15 juni 2019 moeten alle voertuigen die voor het eerst geregistreerd worden en onder Verordening nr. 165/2014 vallen, uitgerust zijn met een slimme tachograaf. Het betreft de tachograaf van de nieuwste generatie.

Slimme tachografen hebben verschillende voordelen:

 • Ze zijn beter beveiligd: ze kunnen aangesloten worden op intelligente vervoersystemen.
 • Zij maken geolokalisatie van het voertuig mogelijk.
 • Zij zorgen voor een betere controle van de rij- en rusttijden om de eerlijke concurrentie tussen wegvervoerbedrijven, de sociale bescherming van de bestuurders en de verkeersveiligheid te verbeteren.
 • Zij maken automatische registratie van de vertrek- en stopplaatsen van het voertuig mogelijk.

In de toekomst zullen de autoriteiten met slimme tachografen ook bepaalde gegevens op afstand kunnen controleren via een draadloze verbinding.

Hoe werkt de tachograaf?

Tachografen werken met tachograafkaarten. Voor meer informatie kunt u terecht op onze pagina over tachograafkaarten.

Slimme tachograaf versie 2 

Voertuigen die voor de eerste keer ingeschreven worden vanaf 21 augustus 2023 dienen te worden uitgerust met de slimme tachograaf versie 2. 

Bovendien geldt er een verplichte retrofit voor voertuigen uitgerust met oudere tachografen die gebruikt worden voor het internationaal vervoer: 

 1. Vanaf 1 januari 2025 dienen alle analoge of “oude” digitale tachografen worden vervangen door de slimme tachograaf versie 2;
 2. Vanaf 21 augustus 2025 dienen alle slimme tachografen versie 1 worden vervangen door de slimme tachograaf versie 2. 

Tot slot worden, vanaf 1 juli 2026, de rij- en rusttijden zoals bepaald in verordening 561/2006 ook van toepassing op alle voertuigen met een MTM van meer dan 2,5 ton indien deze gebruikt worden in het internationaal vervoer. Daartoe dienen ook deze voertuigen vanaf deze datum uitgerust te worden met een slimme tachograaf versie 2.

Contact

Vragen in verband met de reglementaire aspecten van de tachograaf

FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Dienst reglementering wegvervoer

E-mail: info@mobilit.fgov.be

Vragen in verband met de erkenning van werkplaatsen

FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Certificatie en Inspectie

Tel.: +32(0)2 277 41 02
E-mail: techdriving@mobilit.fgov.be

Vragen over de levering van tachograafkaarten

Dienst Digitach
ITBL vzw
Archimedesstraat 5
1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 282 09 60
Fax: +32 (0)2 282 09 69
E-mail: digitach@itlb.be