Belgische zeegebieden (RORO-) passagiersschepen

Changed
10/07/2023

Bepalingen voor zeewateren onder Belgische jurisdictie

Volgens Richtlijn 2009/45/EG (herschikking van Richtlijn 98/18/EG)

Passagiersschepen gebruikt voor binnenlandse reizen worden ingedeeld in klasse A, B, C of D in functie van het Belgische zeegebied waarin zij varen. Per klasse gelden specifieke veiligheidsvoorschriften en –normen.
U vindt hier 
de coördinaten van de zones (klasse A, B, C en D) en hun verdeling op een overzichtskaart van de Belgische zeewateren 

Voordat een passagiersschip of hogesnelheidspassagiersschip dat valt onder de toepassing van richtlijn 2009/45 mag ingezet worden voor nationale reizen in Belgische wateren, moet contact worden opgenomen met Ship.BelFlag@mobilit.fgov.be om overeenstemming met de voorschriften van deze richtlijn te verifiëren.

Deze melding moet bij voorkeur zo ver mogelijk van tevoren worden ingediend, maar niet minder dan 12 weken voor de start van de operaties. De doorlooptijd begint te tellen van zodra alle vereiste documenten zijn ingediend.

Wetgeving

  • KB van 11 maart 2002 inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen die voor binnenlandse reizen worden gebruikt en tot wijziging van het KB van 12 november 1981 betreffende voorschriften voor passagiersschepen die geen internationale reis maken en die uitsluitend in een beperkt vaargebied langs de kust varen en van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement.
  • Richtlijn 2009/45/EG inzake normen voor passagiersschepen. (Herschikking richtlijn 98/18/EG) (Voor de EER relevante tekst)

 Volgens Richtlijn 2003/25/EG

Voor ro-ropassagiersschepen die een geregelde dienst van of naar Belgische havens onderhouden, is het Belgisch zeegebied in twee zones ingedeeld volgens de significante golfhoogte. De zone is bepalend voor de stabiliteitsvereisten van het schip.
U vindt hier
 de coördinaten van de zones en hun verdeling op een overzichtskaart van de Belgische zeewateren.

Voordat een Roro-passagiersschip dat valt onder de toepassing van richtlijn 2003/25 mag ingezet worden op reizen van of naar Belgische havens, moet contact worden opgenomen met Ship.BelFlag@mobilit.fgov.be om overeenstemming met de voorschriften van deze richtlijn te verifiëren.

Deze melding moet bij voorkeur zo ver mogelijk van tevoren worden ingediend, maar niet minder dan 12 weken voor de start van de operaties. De doorlooptijd begint te tellen van zodra alle vereiste documenten zijn ingediend.

Wetgeving